สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการบริหารงานบริหารคนเพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)

จำนวนคนดู 80 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารงานบริหารคนเพื่อผลงานที่ดีเลิศ (Management Skills for High Performance)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้บริหารเข้าใจทักษะ 2 ด้านคือการบริหารงานและบริหารคนในทีม ซึ่งค่อนข้างครบถ้วน เน้นให้รู้ว่าทำอย่างไร เข้าใจธรรมชาติของคนทำงานรอบตัว ซึ่งจะทำให้สามารถนำทีมทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
หัวข้ออบรมสัมมนา
  • แนวคิดการเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ
  • กรณีศึกษา เทคนิคการบริหารงานและบริหารทีม
  • ปัญหาของคนทำงานเก่งแต่เป็นผู้บริหารที่ดีไม่ได้
  • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
  • แบบฝึกหัด วิเคราะห์สถานการณ์สร้างความชัดเจนในหน้าที่และความรับผิดชอบ
  • เทคนิคการบริหารงาน : วิธีนำนโยบายไปปฏิบัติให้สำเร็จ
           -   ปัจจัยที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จแบบก้าวกระโดด
           -   เทคนิคการจัดลำดับงาน และ แบบฝึกวิเคราะห์การจัดลำดับงาน 
           -   เทคนิคการมอบหมายงาน การจัดคนลงงานและการติดตามงานที่ได้ผล 
           -   เทคนิคการสร้างแรงดลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพลัง 
           -   หลักการแก้ปัญหาในการทำงาน : เครื่องมือ วิธีการและกรณีศึกษา 
  • เทคนิคการบริหารคน
           -   ความแตกต่างของคน : สาเหตุและผลกระทบต่อผลงาน 
           -   การบริหารคนแต่ละประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทีมงาน 
           -   เครื่องมือบริหารพฤติกรรมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
           -   การกำหนดเป้าหมายเพื่อวางแนวพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
           -   การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จในการบริหารทีม
วิทยากร
ดูประวัติ

พรเทพ พงษ์สง่างาน

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม, การพัฒนาความเป็นผู้นำ)

ที่ปรึกษาอาวุโสการบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Human Resources พัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: supervisor, manager, บริหาร, performance, หัวหน้งาน, ผู้จัดการ
หลักสูตร “ การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สำหรับบริหารจัดการในงานอุตสาหกรรม SI WARRIOR (SIW)”
28900บาท
หลักสูตร ที่จะพัฒนาคุณให้เป็นเสือที่ติดปีกและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการบูรณาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม โดย ทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับบริษัทออมรอนอีเลคทรอนิคส์ จำกัด
ทักษะการเป็น “นักอ่านที่ทรงพลัง”..สู่ความเป็นเลิศนักสื่อสารยุค AEC
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น ติดต่อสำรองด่วน
เจาะประเด็น….การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3900บาท
หลักสูตรด้านการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน โดยวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร และ บรรยายด้านภาษีอากร
หลักสูตรเทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน
5500บาท
KM คืออะไรกันแน่ เมื่อไรที่องค์กรจำเป็นต้องคิดเรื่องนี้ หลุมพรางในการจัดการความรู้ How to: การเชื่อมโยง การวัดผล การวิเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของทุกคนในองค์กร เกณฑ์คุณภาพ และ ISO9001:2015 เกี่ยวอะไรด้วย มาเรียนรู้พื้นฐานและเครื่องมือต่างๆ
สู่ความเป็นเลิศ “ทักษะการเขียนรายงาน” (ภาษาไทย)
3900บาท
เพื่อให้มีเทคนิคในการจัดทำรูปแบบรายงานได้อย่างมีมาตรฐาน ปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนรายงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริหารงานขนส่ง
4500บาท
ปัญหาในการบริหารงานขนส่ง-จัดส่งมีมากมายหลากหลายและซับซ้อน หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์การจัดส่งจะติดขัดไม่ราบลื่นส่งผลเสียต่อการทำธุรกิจ ลูกค้าไม่พอใจและจะหยุดสั่งสินค้าหรือสั่งสินค้าลดลง นอกจากนี้การบริหารเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในกา
สัมมนา  Leadership with Management Skills (พัฒนาศักยภาพสู่สุดยอดภาวะผู้นำ)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุก ๆ องค์กร ล้วนแล้วแต่ต้องการ “ผู้นำ” ที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะที่จะนำพาองค์กร ไปถึงเป้าหมายได้ แต่ถ้า ผู้นำ ตกยุค ปรับตัวไม่ทันต่อกระแสแห่งโลกดิจิทัล อันตราย ต้องรีบแก้ไขด่วน!!