หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) หลักสูตร 1 วัน

รหัสหลักสูตร: 67346

จำนวนคนดู 395 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) หลักสูตร 1 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันหลายองค์กรต้องการให้ความรู้จากการทำธุรกิจเป็นทรัพย์สินที่ส่งต่อให้พนักงานรุ่นต่อไปภายในองค์กรการทำ KM (Knowledge Management) จึงมีความสำคัญมาก ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการให้สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และเป็นความท้าทายของหลายองค์กร เนื่องจากบุคลากรระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการอาจมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานแต่อาจขาดประสบการณ์ในการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมการสอนการออกแบบหลักสูตรรวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ให้น่าสนใจน่าติดตามตลอดการบรรยาย

หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)” จะช่วยเพิ่มความรู้ที่ถูกต้องและพัฒนาทักษะของการเป็นวิทยากรในการวางแผนการสอนการเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบเทคนิคการถ่ายทอดความรู้อย่างชัดเจนและตรงประเด็นรวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการ และแนวทางการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ปรับแนวคิด ทัศนคติ และเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ

-หนทางสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

-บทบาทสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ

2.ฝึกทักษะและเตรียมความพร้อม สำหรับการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ

-ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

                         ( a ) ฝึกทักษะการสอนงาน

                         ( b ) ฝึกเทคนิคการจัดการกับความประหม่า-ตื่นเต้น

3.วิทยากรให้คำแนะนำปรึกษา (Counseling)

4.วิทยากรให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เพื่อพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) หลักสูตร 1 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: -หนทางสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ, -บทบาทสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ, -ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมืออาชีพ, การจัดการกับความประหม่า-ตื่นเต้น, พัฒนาบุคลิกภาพ, ปรับแนวคิด ทัศนคติ และเตรียมความพร้อม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด