หลักสูตร Food Fraud Prevention

รหัสหลักสูตร: 66173

จำนวนคนดู 1689 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Food Fraud Prevention
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)

    ในการประกิจกิจการด้านอาหารนั้นความปลอดภัยของอาหารต้องเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความใส่ใจและหาแนวทางในการจัดการให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ตลอดจนกระทั่งบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างความมั่นให้ว่าผู้ส่งมอบ หรือผู้ให้บริการ  ตลอดจนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบมรการจัดการควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการปลอมปนหรือสารปนเปื้อนต่างๆ
     

วัตถุประสงค์ (Objective)

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของระบบปฏิบัติการอาหารลดการปลอมอาหาร

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และเทคนิคต่างๆรวมถึงหลักปฏิบัติการจัดการควบคุมความเสี่ยงปัจจัยจากวัตถุ การปลอม ปลอมปน และกำหนดมาตรการการติดตาม การควบคุมแก้ไขรวมถึงวิธรการ้ปงกันอย่างเมาะสมตามาตรฐานความปลอดภัยของอาการ  

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 1. ทบทวนแนวทางในการประธุรกิจอาหาร
 2. ภาพรวมของการปลอมอาหาร
 3. การประเมินภัยคุกคาม
 4. Activity 1: การประเมินภัยคุกคามปลอมอาหาร
 5. ประเภทของภัยคุกคาม
 6. การสร้างมาตรการควบคุมด้านปลอมอาหาร (Control Measure and Procedure) 
 7. การตรวจสอบจากระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
 8. ห่วงโซ่อุปทานของอาหาร
 9. การใช้กระบวนการ TACCP ในการจัดการความเสี่ยง
 10. การวางแผนการป้องกันเพื่อป้องกันการปลอมอาหาร (Food Fraud Prevention Plan)
 11. Activity 2: การวางแผนป้องกันการปลอมอาหาร
 12. การแก้ไขปรับปรุง (Implement)
 13. การตรวจสอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
 2. การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - หัวหน้างาน คณะทำงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Food Fraud Prevention
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Food Fraud Prevention

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด