registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สูตรหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนลดปัญหา “คนใหม่” กับ “คนเก่า” เทคนิคการขึ้นเงินเดือน

ประจําปีที่สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างเงินเดือน


หัวข้ออบรมสัมมนา
สัมมนาวันที่ 1 : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 - 16.00)

1. โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร/ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือน/สมมุติฐานเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง

2. หลักการบริหารค่าจ้าง

3. ที่มาและข้ันตอนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

- ข้ันตอนในการประเมินค่างาน

- การสำรวจค่าตอบแทนในตลาดเขาทำกันอย่างไร

- วิธีการอ่านและแปลผลจากการสำรวจค่าตอบแทนในตลาด

- การนำผลจากการสำรวจค่าตอบแทนในตลาดมาเปรียบเทียบกับตำแหน่งงานของบริษัท

- แนวความคิดในการออกแบบ และจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

- ข้อดี-ข้อเสีย ของโครงสร้างเงินเดือนแต่ละแบบ

4. หลักการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนสูตรและศัพท์ทางเทคนิคต่างๆที่ผู้บริหารโครงสร้างเงินเดือนควรทราบ

5. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบค่าตอบแทนในองค์กร

6. การวิเคราะห์ส่วนต่างๆของโครงสร้างเงินเดือนและความสัมพันธ์ระหว่างแต่ละกระบอกเงินเดือน

สัมมนาวันที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 - 16.00)

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (ภาคปฏิบัติ)

ครึ่งวันเช้า

- นำความรู้จากภาคทฤษฎีในวันแรกมาออกแบบโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทโดยนำข้อมูลการจ่ายจริงจากกรณีศึกษามาเป็นแนวคิดในการ ออกแบบโครงสร้างเงินเดือน

- แนะนำหลักการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนประกอบการทำ Workshop

ครึ่งวันบ่าย

- วิทยากรให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างเงินเดือนที่ผู้เข้าอบรมออกแบบ

- สรุปผลการทำโครงสร้างเงินเดือนภาคปฏิบัติและให้ข้อสังเกตต่างๆเกี่ยวกับวิธีการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่ ทำงานได้จริง

- วิธีบริหารจัดการกรณีพนักงานเงินเดือนต่ำกว่าโครงสร้างเงินเดือนใหม่และพนักงานที่เงินเดือนเกินเพดานโครงสร้างเงินเดือนใหม่ควรทำ อย่างไร?

- เรามีวิธีการขึ้นเงินเดือนประจำปีที่นอกเหนือจากการขั้นจากฐานเงินเดือนเดิมหรือไม่?

- การปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งควรทำอย่างไร?

- เมื่อมีการปรับเงินเดือนคนใหม่ เราจะมีวิธีปรับเงินเดือนคนเก่าอย่างไร

- ถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการบริหารค่าตอบแทน


Sponsored
Style Signature (ปรับลุค แปลงร่าง สร้างคุณคนใหม่)

คอร์สที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับคนที่ต้องการค้นหาตัวตน สร้างสไตล์การแต่งตัวเพื่อพัฒน...

ดูรายละเอียด
การทำกำไรในตลาดหุ้น, ทอง, น้ำมัน, สกุลเงินและดัชนี อย่างมีระบบโดยใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์

- เพื่อให้ผู้สนใจลงทุนหรือหารายได้เสริมจากการเทรดตลาดต่างประเทศได้มีความรู้พื้นฐาน และเ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

การเงิน/การลงทุน (ค่าเงิน สกุลเงินดิจิตอล)

ที่ปรึกษาด้านการจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับหลายบริษัทชั้นนำ

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการจัดการ, โครงสร้างเงินเดือน, การบริหารค่าจ้าง, เงินเดือน
กลยุทธ์ชนะใจลูกค้า...ชนะในสถานการณ์   “2 ต” โต้แย้ง – ต่อรอง
3800บาท
เข้าใจ ความแตกต่างระหว่างสถานการณ์..... การโต้แย้ง และ การต่อรอง ของลูกค้า พัฒนา ทัศนคติที่ถูกต้อง และเทคนิควิธีในการปฏิบัติที่จะชนะใจลูกค้าในแต่ละสถานการณ์ได้ เพิ่มเติม ทักษะ ด้วยการฝึกฝน ในแต่ละขั้นตอนและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า
Sponsored
Style Signature (ปรับลุค แปลงร่าง สร้างคุณคนใหม่)
7100บาท
การมีภาพลักษณ์ที่ดีเท่ากับ... คุณเป็นคนนึงที่เตรียมพร้อมเสมอ เพราะบางครั้งคุณไม่มีทางรู้ว่า โอกาสจะวิ่งเข้ามาหาคุณ... จากไหน เมื่อไหร่ และจากใคร
หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน Finance for Non-Finance
3900บาท
หลักสูตรด้านการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน โดยวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร และ บรรยายด้านภาษีอากร
SALE FOR NON SALE สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง
3900บาท
สำหรับทุกแผนก ทุกตำแหน่ง ที่ต้องเพิ่มเติมทักษะด้านการขาย ขายได้ แม้ไม่เคยขาย
หลักสูตร การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างาน
3900บาท
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการจัดการงานประจำวัน จึงมีความสำคัญอย่
Basic & Advance International Material Data System : IMDS
26000บาท
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต
หลักสูตร  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท
โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง
3800บาท
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้อ