registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การบ่มเพาะนิสัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสูง (Habits of Success for Highly Effective Leader)

จำนวนคนดู 136 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การบ่มเพาะนิสัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสูง (Habits of Success for Highly Effective Leader)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 กรกฎาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 5 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ผู้เข้าอบรมสัมมนาจะได้

1.ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติที่สำคัญของการเป็นผู้ที่มีประสิทธิผลสูง เข้าใจแนวทางสำหรับการพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติดังกล่าว และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วกับงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อการบรรลุผลสำเร็จในด้านต่างๆที่ต้องการ

2.เห็นและสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลรอบข้าง เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

3.ตระหนักรู้ในความสำคัญของตัวเองที่มีต่อความสำเร็จของทีมและองค์กร และพัฒนาคุณค่าในตัวเองตามแนวทางที่เหมาะสมโดยดึงศักยภาพที่ซ้อนเร้นอยู่ออกมาใช้ด้วยการสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเอง

4.ปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองที่มีต่อองค์กรและงาน, เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างานและชีวิตของตัวเองใหม่ในการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้สูงขึ้น

5.เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง โดยเลือกพัฒนานิสัยแห่งความสำเร็จที่ตัวเองต้องการให้เกิดขึ้นอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยสร้างความความเชื่อมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลสูง


หัวข้ออบรมสัมมนา
การฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจและแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาคุณสมบัติของบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูงให้เกิดมีขึ้นในตนเองจากการยอมรับและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองในวิถีที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

i.ค้นหาแรงบันดาลใจ มองเห็นศักยภาพที่มีอยู่แล้วในตัวเองและนำมาใช้ประโยชน์

ค้นหาและเข้าใจตนเองด้วยเทคนิคการทบทวนตัวเอง (Self-Reflection)

มองเห็นแล้วยอมรับตัวเองในมุมมองที่ถูกรับรู้ด้วยเทคนิคการสะท้อนกลับ (Feedback)

อะไรคือปัญหาของคนส่วนใหญ่ สาเหตุหรือพันธนาการที่ฉุดรั้งไม่ให้ประสบความสำเร็จหรือมีความสุขอย่างที่ต้องการ?

ii.ค้นหาชุดความคิดและนิสัยของบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูง

อะไรคือคุณสมบัติของผู้นำหรือบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูง

ความเชื่อและความจริงเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในตัวเอง

Role Model ต้นแบบเพื่อการเรียนแบบและพัฒนาตนเอง

กิจกรรม สร้างต้นแบบคุณลักษณะของบุคคลผู้มีประสิทธิผลสูง (Traits of Success)

iii.ชุดความคิดและพฤตินิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง

Trait 1 : Proactive Response การตอบสนองเชิงรุก

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop การเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินที่ไร้พลัง (Reactive) สู่พฤติกรรมที่ให้พลัง (Proactive) ด้วยการเปลี่ยนวิธีการคิด การกระทำ และคำพูด

Trait 2 : Growth and Goal Setting การตั้งเป้าหมายและการก้าวไปข้างหน้า

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop Self OKRs

Trait 3 : Priority การลำดับความสำคัญ

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop ออกแบบแผนการทำงานประจำวันและสัปดาห์ด้วยเทคนิค ABCDE

Trait 4 : Win-Win Together Attitude ทัศนคติแบบสำเร็จไปด้วยกัน

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop ตระหนักและเรียนรู้จากสถานการณ์จำลอง

Trait 5 : Empathy การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Trait 6 : Collaboration การสร้างความร่วมมือ

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop Co-Creation

Trait 7 : Continuous Self-Development การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ชุดความคิด (Mindset)

พฤตินิสัยและการกระทำ (Action)

แนวทางและวิธีการบ่มเพาะให้เกิดมีขึ้นในตนเอง

Workshop Co-Creation

iv.การโค้ชตัวเองเพื่อสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จด้วย GROW Model

v.Assignment and Commitment : 1 คน 1 พัฒนาการ

vi.สรุปการเรียนรู้ แลกแปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบ


Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ความลับสู่ความสำเร็จ  #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยก...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100

มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ไรย์วินท์ บุญสวัสดิ์ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,500.00 บาท   โปร 1 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 4,300 บาท/ท่าน หรือ

  โปร 2 สมัครเข้าร่วมอบรม 5 คน ชำระค่าบริการเพียง 4 คน เท่านั้นในราคา 4,500 บาทต่อคน (4 แถม 1)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:INITIATIV Company Limited
ชื่อผู้ติดต่อ:phatcharaporn
เบอร์โทรศัพท์ :0879100571

หากท่านต้องการสมัคร การบ่มเพาะนิสัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสูง (Habits of Success for Highly Effective Leader)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำทีม, Leader, หัวหน้างาน, ความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่มีประสิทธิผลสูง, Highly Effective Leader, การบ่มเพาะนิสัยแห่งความสำเร็จสู่การเป็นผู้นำทีมที่
เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
3900บาท
จะเข้าใจโครงสร้างประโยคมากขึ้น และ รู้จักประยุกต์ไปใช้ในการเขียน และพูด ในที่ทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน
หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติ การตรวจติดตามภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  ISO9001:2015 เพื่อการรักษาและพัฒนาองค์กร
1300บาท
อบรมเชิงปฏิบัติ การตรวจติดตามภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร ISO9001:2015 “การ Audit และ ประชุม MRW อย่างไรให้เกิดการพัฒนา”
Update การประเมินราคาศุลกากร 2019
4300บาท
เรื่องราคาศุลกากรไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป !!! เรียนรู้หลักการแสดงราคาศุลกากรที่ถูกต้อง พร้อมกฏหมายใหม่ด้านราคาศุลกากร ล่าสุดปี 2019 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้เชียวชาญด้านราคาจากกรมศุลกากร
Sponsored
คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์
1900บาท
ความลับสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6 #โค้ชโจ้ อัดแน่นด้วยการสอนจากประสบการณ์จริงทุกขั้นตอน 3 ปี ปิดเช่ามากกว่า 1,000 เคส
ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี
3800บาท
คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ
ฟรีๆสัมมนา การขอมาตรฐาน มผช, อ.ย., OTOP, ฮาลาล, มอก, อุตสาหกรรมสีเขียว, GMP อย, GMP Codex, HACCP, FSSC22000, ISO9001, ISO14001, ISO45001, IATF16949 รวม CORE TOOLS (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA,)
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาแล้วจ้า รุ่นที่ 5 ฟรีๆสัมมนา การขอมาตรฐาน มผช, อ.ย., OTOP, ฮาลาล, มอก, อุตสาหกรรมสีเขียว, GMP อย, GMP Codex, HACCP, FSSC22000, ISO9001, ISO14001, ISO45001, IATF16949 รวม CORE TOOLS (APQP, PPAP, SPC, MSA, FMEA,)
การวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์เพือความสำเร็จ
3800บาท
หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์มากขึ้น จึงทำให้งานด้านกลยุทธ์ เป็นงานของทุกแผนก ทุกคนต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มากขึ้น มีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ทุกคนกลายเป็นกำลังสำคัญในการวิเคราะห์ และพัฒนาแผนกลยุทธ์
หัวหน้างานคลังสินค้ารุ่นใหม่ ( Warehouse Supervisor)
10000บาท
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านมีความรู้ความสามารถเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน และเรื่องการบริหารลูกค้า เพราะการเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่ดีจะต้องเก่งทั้งงานและคนด้วย
หลักสูตร การประเมินบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
3900บาท
ดังนั้นการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของบริษัท สิ่งที่จำเป็นที่สุด คือ ต้องมีการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือเดียวที่จะช่วยลดความเสี่ยงโดยผ่านกระบวนการจัดทำ