registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)

จำนวนคนดู 280 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
     ในธุรกิจปัจจุบันนี้ การเขียนอีเมล์ทางธุรกิจเป็นช่องทางที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมาก ในการสื่อสารทั้งในและ นอกองค์กรไม่น้อยไปกว่าการสนทนา ดังนั้นการมีเทคนิควิธีการเขียนที่ดีย่อมทำให้การสื่อสารนั้นราบรื่น และทำให้อีกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่เราจะสื่อสารได้อย่างง่ายดาย แต่หากขาดเทคนิควิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วนั้น อาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารซึ่งอาจส่งผลให้งานเสียหายหรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่วิกฤติหรือรุนแรง หากบุคลากรมีความชำนาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจแล้ว ย่อมสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ด้วยการเขียนที่มีถ้อยคำสละสลวย ประณีประนอม ซึ่งจะสามารถรักษามิตรภาพทางธุรกิจไว้ได้อีกด้วย 


     หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ที่ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนทางธุรกิจในช่องทางอื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. หลักการเขียนที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

 2. หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนอีเมล์และข้อความทางธุรกิจ

 4. สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย

 5. การเขียนอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ได้แก่

  - ขอบคุณ ขออภัย

  - แสดงความเสียใจ แสดงความยินดี

  - ตำหนิอย่างสุภาพและเป็นมิตร

  - นัดหมาย แจ้งเตือน ติดตามงาน

  - โฆษณาประชาสัมพันธ์ แนะนำองค์กร และแจ้งให้ทราบ

 6. หลักการอ่านและการแปลข้อความอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 7. เคล็ดลับที่จะพัฒนาทักษะในการเขียน

 8. หลักการจดบันทึกและสรุปความอย่างมืออาชีพ

 9. ฝึกปฏิบัติ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: e-mail, writing, อีเมล, การเขียนอีเมล, English, E-mail writing
Workshop การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนผ่านเบียร์เกมส์
300บาท
ปัญหาหลักของ SME ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องของการไหล Information และ Material ที่ถูกมองข้าม เลยส่งผลให้ต้นทุนสูงและส่งมอบสินค้าไม่ทันตามที่ลูกค้ากำหนด เสียโอกาสในการขาย เป็นต้น สำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านเบียร์เกมส์
การประเมินผลด้วย OKR ที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกใช้
5029บาท
ในปัจจุบันพบว่าบริษัทชั้นนำของโลกหลายแห่ง ต่างหันมาใช้การประเมินผลแบบ OKR (Objectives and Key Results) แทนการใช้ KPI (Key Performance Indicators) กันมากขึ้น
SOCIAL MEDIA FOR PR & CORP. COMM. การใช้โซเซียลมีเดียในงานพีอาร์และสื่อสารองค์กร
5000บาท
ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมสูงมาก นักประชาสัมพันธ์ต้องเข้าใจและเลือกใช้อย่างถูกต้อง มิเช่นนั้น ภาพลักษณ์องค์กรอาจเสียไปโดยไม่กลับคืน
เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
4800บาท
หลักสูตรอบรมนี้ มุ่งเน้นที่การสร้างความเข้าใจในภาพรวมและวิธีการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยตัวเองมากขึ้น ช่วยให้การแก้ปัญหาในแต่ละส่วนงานมีความชัดเจนและเป็นระบบ ทั้งยับยั้งไม่ให้ปัญหาที่ไม่รุนแรงกลายเป็นป
TFEX Trading Space 2
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงมือจริง ทำจริงได้รับระบบเทรดกลับบ้าน เตรียม Notebook พร้อมใช้ตลอดการ Workshop
การบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน
3800บาท
สินค้าคงคลังที่เก็บในคลังมีมากมายทั้ง สินค้าวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามาก ถ้าบริหารจัดการไม่เป็นระบบจะทำให้กลายเป็นต้นทุนที่สูงและไม่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น ด้านการรับ การจัดเก็บ การจ่าย การจัดทำ cycle count การตรว
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน
ฟรีสัมมนาดีที่อยุธยา Food Safety Management  System  (อย  GMP  HACCP  HALAL  FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ครั้งแรก!ในพื้นที่อยุธยา รังสิต ดอนเมือง ปทุมธานี หนองแค ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”