เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)

จำนวนคนดู 734 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
     ในธุรกิจปัจจุบันนี้ การเขียนอีเมล์ทางธุรกิจเป็นช่องทางที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมาก ในการสื่อสารทั้งในและ นอกองค์กรไม่น้อยไปกว่าการสนทนา ดังนั้นการมีเทคนิควิธีการเขียนที่ดีย่อมทำให้การสื่อสารนั้นราบรื่น และทำให้อีกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่เราจะสื่อสารได้อย่างง่ายดาย แต่หากขาดเทคนิควิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วนั้น อาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารซึ่งอาจส่งผลให้งานเสียหายหรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่วิกฤติหรือรุนแรง หากบุคลากรมีความชำนาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจแล้ว ย่อมสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ด้วยการเขียนที่มีถ้อยคำสละสลวย ประณีประนอม ซึ่งจะสามารถรักษามิตรภาพทางธุรกิจไว้ได้อีกด้วย 


     หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ที่ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนทางธุรกิจในช่องทางอื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. หลักการเขียนที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

 2. หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนอีเมล์และข้อความทางธุรกิจ

 4. สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย

 5. การเขียนอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ได้แก่

  - ขอบคุณ ขออภัย

  - แสดงความเสียใจ แสดงความยินดี

  - ตำหนิอย่างสุภาพและเป็นมิตร

  - นัดหมาย แจ้งเตือน ติดตามงาน

  - โฆษณาประชาสัมพันธ์ แนะนำองค์กร และแจ้งให้ทราบ

 6. หลักการอ่านและการแปลข้อความอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 7. เคล็ดลับที่จะพัฒนาทักษะในการเขียน

 8. หลักการจดบันทึกและสรุปความอย่างมืออาชีพ

 9. ฝึกปฏิบัติ


Sponsored
อบรมฟรี!! หลักสูตร SME Growforward 2020

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้-23 มิถุนายน 2563หลังจบโควิด ธุรกิจต้องเปลี่ยนเ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาออนไลน์ฟรี ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนา​ออนไลน์​ Webinar ฟรี หัวข้อ "ความรู้​เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญากับผู้เชียวชา...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: e-mail, writing, อีเมล, การเขียนอีเมล, English, E-mail writing

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)