สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)

จำนวนคนดู 71 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 26 กรกฎาคม 2562

เวลา 08:30 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 39 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     ในธุรกิจปัจจุบันนี้ การเขียนอีเมล์ทางธุรกิจเป็นช่องทางที่มีความสำคัญ และมีบทบาทอย่างมาก ในการสื่อสารทั้งในและ นอกองค์กรไม่น้อยไปกว่าการสนทนา ดังนั้นการมีเทคนิควิธีการเขียนที่ดีย่อมทำให้การสื่อสารนั้นราบรื่น และทำให้อีกฝ่ายเข้าใจวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่เราจะสื่อสารได้อย่างง่ายดาย แต่หากขาดเทคนิควิธีการเขียนที่ถูกต้องแล้วนั้น อาจเกิดความเข้าใจผิดในการสื่อสารซึ่งอาจส่งผลให้งานเสียหายหรือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่วิกฤติหรือรุนแรง หากบุคลากรมีความชำนาญด้านการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจแล้ว ย่อมสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ด้วยการเขียนที่มีถ้อยคำสละสลวย ประณีประนอม ซึ่งจะสามารถรักษามิตรภาพทางธุรกิจไว้ได้อีกด้วย 


     หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้เข้าใจถึงวิธีใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์ที่ถูกต้องและมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนทางธุรกิจในช่องทางอื่นๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. หลักการเขียนที่เป็นทางการ กึ่งทางการ และการเขียนเชิงสร้างสรรค์

 2. หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอีเมล์อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนอีเมล์และข้อความทางธุรกิจ

 4. สำนวนการใช้ภาษาที่ถูกต้องและทันสมัย

 5. การเขียนอีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ได้แก่

  - ขอบคุณ ขออภัย

  - แสดงความเสียใจ แสดงความยินดี

  - ตำหนิอย่างสุภาพและเป็นมิตร

  - นัดหมาย แจ้งเตือน ติดตามงาน

  - โฆษณาประชาสัมพันธ์ แนะนำองค์กร และแจ้งให้ทราบ

 6. หลักการอ่านและการแปลข้อความอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 7. เคล็ดลับที่จะพัฒนาทักษะในการเขียน

 8. หลักการจดบันทึกและสรุปความอย่างมืออาชีพ

 9. ฝึกปฏิบัติ


Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย

ครั้งแรกกับงานสัมมนาเชิงธุรกิจของ Brand Inside ที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกค้าปลีกยุคใหม่ ร่วมฟังทางเลือก ทางรอด รวมถึงแนวคิดจากผู้บริหาร และนักธุรกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมของไทย - อะไรคือทางเลือกข...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์อนนท์ บำรุงภักดี

สำหรับองค์กร (การใช้ภาษาต่างประเทศ)

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ด้าน English Communication, English for Business, Business Writing และ English Phonetics ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ และผู้ที่สนใจ ต้องการพัฒนาทักษะการใช้อีเมล์ภาษาอังกฤษ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท อัตราค่าอบรมท่านละ 2,900 บาท + VAT 203 รวม 3,103 บาท

(อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสาร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:พรอซเพอร์ 88 จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อทิตยา คิดเขียน
เบอร์โทรศัพท์ :0636959655

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional English E-mail Writing at Work)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: e-mail, writing, อีเมล, การเขียนอีเมล, English, E-mail writing
การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ
4500บาท
เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ (Managerial Competencies) สู่ความสำเร็จในอาชีพด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารจัดการงาน ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีม และการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานป
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
3900บาท
 ปัญหามีเกิดขึ้นได้กับทุกองค์กร และเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ หลายปัจจัย ปัญหาแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลเสียต่อองค์กรและบุคลากรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว หากปล่อยปัญหานั้นให้ยืดต่อไปเรื่อยๆ การแยกแยะวิเคราะห์ถึงสาเหตุแห่งปัญหาจึงมีความสำคัญที่จะช่ว
Sponsored
สัมมนาฟรี New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
อเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งแรกของ Brand Inside ในหัวข้อ New Retail อนาคตของวงการค้าปลีกในประเทศไทย ร่วมกันค้นหาคำตอบว่าค้าปลีกไทยจะเอาตัวรอดได้อย่างไรในยุคที่อีคอมเมิร์ซกำลังมาแรง
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
3500บาท
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. เมื่อมีปัญหาร
การลดต้นทุนในองค์กร
3900บาท
หลักสูตรนี้เป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
5700บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer
การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ
3900บาท
มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร