registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

กลยุทธ์และเทคนิคการติดตามหนี้สิน ทางโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสาร สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่ได้ผลเกินคาด

จำนวนคนดู 112 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์และเทคนิคการติดตามหนี้สิน ทางโทรศัพท์และช่องทางการสื่อสาร สมัยใหม่ในยุคดิจิทัลที่ได้ผลเกินคาด
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.สามารถติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2.เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการสัมมนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.สามารถเพิ่มผลสำเร็จในการติดตามทวงถามหนี้ โดยลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและสาระการเรียนรู้ :

การเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(Phone Skill of Debt Collection)

ปัญหาที่เก็บเงินไม่ได้และข้ออ้างที่ลูกหนี้ชอบนำมาใช้บ่อยๆคืออะไร

ร่าง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวกับการทวงหนี้ที่เป็นธรรม รู้ให้จริง เข้าใจให้ตรงและแนวทางการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผลสำหรับการติดตามและทวงหนี้

คุณสมบัติของพนักงานเร่งรัดหนี้ที่ดี

ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการทวงหนี้

ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 8 ประเภท

การสื่อสารของคน

การเจรจาต่อรอง (ความหมายของ “การเจรจาต่อรอง”)

อำนาจในการต่อรอง

ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ไขความขัดแย้ง

เวทีการเจรจาต่อรอง (Bargaining Arena)

กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ 6 ขั้นตอน

ศิลปะในการ “เจรจาหนี้” ที่เป็นต่อ

ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ

สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถามตอบข้อซักถามต่างๆลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์และเทคนิคการติดตามหนี้สิน, ติดตามหนี้, ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์, การเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์, ทักษะการใช้โทรศัพท์ในการทวงหนี้, เจรจาต่อรองติดตามหนี้
Root Cause Analysis  การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
3500บาท
พิเศษสมัคร 3 ท่านขึ้นไป ลดเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบประกาศทุกที่นั่ง รีบสำรองก่อนเต็มนะคะ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว
การจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
2900บาท
ด่วน!! ประกันสังคม กำลังตามเก็บทุกบาท ทุกสตางค์สวัสดิการค่าตำแหน่ง ค่ารถ ค่าโทรศัพท์ ค่าทักษะ ค่าฝีมือ ค่ากะ ที่จ่ายกันอยู่ทุกวันนี้ ถูกลูกจ้างนำไปฟ้องร้องรวมคำนวณโอที รวมจ่ายประกันสังคม รวมจ่ายค่าชดเชย นายจ้างแพ้คดี 100 % เสียเงินเป็นล้าน
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ Analytical Skill for Logical  Thinking
3900บาท
Promotion สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์
การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
4815บาท
เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของ “หัวหน้างาน” เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ เคล็ดลับสู่การเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสําเร็จและจิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) เพื่อการบังคับบัญชา
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ “นักบัญชี”
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน
เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target และแนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
3900บาท
เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015