เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Train to The Trainer Japanese style

จำนวนคนดู 121 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Train to The Trainer Japanese style
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ ด้วยเหตุผล

1. เป็นหลักสูตรที่สร้างหัวหน้างานให้มีทักษะการสอนงานมากยิ่งขึ้น

2. เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้หัวหน้างานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีม

3. เป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติได้ มีเครื่องมือทั้งการบริหารคนและบริหารงาน

4. เป็นหลักสูตรที่สามารถใช้บริหารจัดการระบบ ISO 9001 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. เป็นหลักสูตรที่เน้นบรรยากาศการเรียนรู้สไตล์ญี่ปุ่น

6. เป็นหลักสูตรที่มีเครื่องมือที่พร้อมใช้งานหลายมิติไม่ว่าการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม/OJT/ระบบ ISO 9001/การบริหารความเสี่ยง/การจัดการองค์ความรู้/WI/ การสร้างหลักสูตรสำหรับการอบรม /การเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ

7. เป็นหลักสูตรที่เน้นการคิดแบบเป็นระบบ/ การทำงานที่ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีต่อลูกค้าภายใน-ภายนอกเป็นศูนย์กลาง

*****ผู้เข้าอบรมจะได้เครื่องมือการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นไปใช้งานได้จริง*****หัวข้ออบรมสัมมนา
ร่วมค้นหาเสน่ห์แห่งศาสตร์ญี่ปุ่น....กับการสัมมนา...ศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับหลักสูตร การจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HRJ) ชมรม HR THAI-NICHI และ หลักสูตร บธ.ม.สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (MBJ) ขอเชิญร่วมอบรม "Train to The Trainer in Japanese Style” วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. อาคาร A

ห้อง A 601 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซ.พัฒนาการ 37-39

*****ผู้เข้าอบรมจะได้เครื่องมือการบริหารจัดการสไตล์ญี่ปุ่นไปใช้งานได้จริง*****

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สไตล์ญี่ปุ่น, Train to The Trainer, Japanese style, HRJ, TNI, OJT
เพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจในยุค 4.0 (Impressive Increase Sales in Top Sales with Selling 4.0)
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales ให้ได้ดังใจอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้
เทคนิคการขายและการเจรจาต่อรองปิดการขายอย่างมืออาชีพ
3900 บาท(ราคาไมบาท
การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอ
ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ” 23 เมษายน 63
3900บาท
เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 Sigma จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่ DeSix Sigma และเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริงทั้งจากการอบรมภาค ทฤษฏี ภาคปฏิบัติ กรณีศึกษาและทำแบบทดสอบ จะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒ
การจัดทำและปรับใช้ Skills Matrix ในองค์กรอย่างได้ผล  (Skill Matrix Setting & Implementation)
3900บาท
ตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เป็นข้อมูลในที่ใช้สำหรับการบริหารกำลังคนในหลากหลายลักษณะ และเป็นที่นิยมจัดทำกันในองค์กรที่ใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001  ในการบริหารกำลังคนนั้น ตารางทักษะการทำงานหรือ Skill Matrix  นำมาใช้สำหรับการจัดสรรและทดสอบเพื่อคัดเล
สัมมนา หัวหน้างาน (Supervisor)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการโค้ช ที่สามารถส่งเสริมให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน
การตลาดยุคใหม่เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจ
3800บาท
คุณยังทำการตลาดแบบเดิมๆ อยู่อีกหรือ? ในเมื่อกระแสเทคโนโลยีที่เชี่ยวกรากได้ทำลายล้างธุรกิจแบบดั้งเดิมแทบไม่เหลือ ทฤษฎีปลาใหญ่กินปลาเล็กใช้ไม่ได้อีกแล้ว ต้องเปลี่ยนเป็นปลาที่ใช่และไวกว่าเดิมที่จะอยู่รอด พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตลอดเวลาและเอาใจยาก แล้วธ
เชิญอบรม หลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพพนักงานขาย และการสื่อสารในงานบริการ
3900บาท
สภาวการณ์แข่งขันสูงในปัจจุบันองค์กรต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกุญแจสำคัญในการดำเนินงานขององค์กร คือพนักงานขายเพราะเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่สำคัญ เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กร และลูกค้า หน้าที่ของพนักงานขายคือ ค้นหาความต้องการ