registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

กลยุทธ์เทคนิควิธีการบริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ และการเจรจาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้อย่างได้ผลเกินคาด

จำนวนคนดู 54 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กลยุทธ์เทคนิควิธีการบริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ และการเจรจาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้อย่างได้ผลเกินคาด
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 ธันวาคม 2562 - 3 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 18 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.สามารถบริหารการให้เครดิตและการจัดการบัญชีลูกหนี้ได้ถูกวิธีและมีผลงานการจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ได้มากขึ้น

2.เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.องค์กรสามารถลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง เก็บเงินจากลูกหนี้การค้าได้ผลสำเร็จมากขึ้น

4.สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย ”เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การบริหารบัญชีลูกหนี้

2.นโยบายเครดิตมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร? (Credit Policy)

  A. มาตรฐานเครดิต (Credit Standard)

•หลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิต 5’C

•การจัดระดับของลูกค้าและวงเงินเครดิต

•การผู้มีอำนาจอนุมัติวงเงินเครดิต

•การใช้ประโยชน์ข้อมูลของลูกค้ามา พิจารณาเครดิต

•การขอเปิดวงเงินเครดิต

B. การกำหนดเงื่อนไขในการชำระเงิน (Term of payment)

C. การบริหารการเก็บเงิน (Collection Management)-การออกจดหมายเตือน / จดหมายทวงหนี้ –

    Check list and reminding and collection

3. สัญญาณเตือนภัย และสาเหตุของลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหา

4. วิเคราะห์หาสาเหตุของการจ่ายเงินล่าช้าและแนวทางแก้ไข

5. การควบคุมสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

6. กลยุทธ์การเจรจาเพื่อติดตามหนี้*กุญแจของการฟัง *การเจรจาและวางตัวเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6

     ประเภท

•โกรธง่าย (ใจร้อน)

•เชื่องช้า (สุขุม)

•รู้ทุกเรื่อง (ชอบคนยกย่อง)

•ลังเล (ไม่แน่ใจ)

•ช่างสงสัย (ไม่ไว้ใจใคร)

•พูดเก่ง (ทำให้คุณหัวเสียได้)

 7. อำนาจในการต่อรอง (อยู่ที่ไหน? อยู่ที่ใคร?)

•เวทีการเจรจาต่อรอง

•การเตรียมพร้อมก่อนเจรจาหนี้

8.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตามหนี้ที่ท่านต้องทราบ

   • หนี้ที่บังคับได้ และหนี้ที่บังคับไม่ได้

   • กฎหมายการคํ้าประกันใหม่

   • พ.ร.บ การตามหนี้ที่เป็นธรรม

9.โค้ชชิ่ง ประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าอบรมพบในการบริหารสินเชื่อและการเจรจาหนี้สิน

10.สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถามตอบข้อซักถามต่างๆ


วิทยากร

อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ และ กฎหมาย อาวุโส

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.เจ้าของกิจการและเจ้าหนี้

2.ฝ่ายขายลูกค้าเครดิต

3.หัวหน้าทีมและหัวหน้างานฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้สิน (Collection)

4.บุคลากรที่ปฏิบัติงานติดตามหนี้สิน

5.ฝ่ายบริหารบัญชีลูกหนี้ หรือผู้ที่ต้องติดต่อเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่มีปัญหา

6.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรอง


สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,300.00 บาท หมายเหตุ เลือกรับสิทธิโปรโมชั่นสำหรับองค์กรที่สมัครอบรมเป็นกลุ่ม

  โปร 1 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 4,900 บาท/ท่าน หรือ

  โปร 2 สมัครเข้าร่วมอบรม 5 ท่าน ชำระค่าบริการเพียง 4 ท่าน เท่านั้นในราคา 5,300 บาทต่อท่าน (4 แถม 1)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :06-3146-4644

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์เทคนิควิธีการบริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ และการเจรจาเพื่อการติดตามทวงถามหนี้อย่างได้ผลเกินคาด
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: ทวงหนี้, เจรจาติดตามทวงถามหนี้, ติดตามหนี้, บริหารลูกค้าเครดิต ลูกหนี้การค้า สินเชื่อ
ดูงานอสังหาฯ Japan
69000บาท
สัมมนาดูงาน แบบเจาะลึก Segment หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช่ สร้างกระบวนการขาย ปรับแผนการตลาด จากตัวอย่างโครงการบ้าน - คอนโดจริง ทั้งทฤษฎีและดูงานโครงการ ที่สามารถนำมาปรับใช้กับโครงการของท่านได้
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง
Professional Business English Email Writing with  “The Cross Technique”
5500บาท
หลักสูตรที่พิสูจน์ความสำเร็จจากผู้เข้าอบรมหลากหลายรุ่นที่ผ่านมา ที่ทำให้ทักษะการเขียนอีเมล์พัฒนาดีขึ้นในระดับมืออาชีพ ช่วยให้การนำเสนองานและปิดการขายกับลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลกว่าเดิมหลายเท่า รวมทั้งยังช่วยเสริมทักษะอื่นๆ ในการสื่อสารภาษาอังก
เทคนิคการเจรจาทวงถามเพื่อเร่งรัดหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collection Call)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการทวงถามหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการใช้ Script ในการโทร และการสนทนาแบบเผชิญหน้าให้เป็นธรรมชาติ
หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER
3900บาท
หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขายและการตลาด การกำหนดเป้าหมาย รวมถึงการติดตามและประเมินผลการขาย นอกจากนี้ผู้อบรมยังต้องเข้าใจถึงต้
ISO/IEC 17025:2017 Risk management and Decision rule with workshop (การจัดการความเสี่ยงและเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้อง-ภาคปฏิบัติ)
5000บาท
การดำเนินการต่อความเสี่ยงและโอกาสสำหรับทุกกิจกรรม (all activity) , Decision rule conformity assessment เกณฑ์การตัดสินสำหรับการระบุความสอดคล้อง , การประเมินและจัดการความเสี่ยงในการตัดสินผลการวัด (Measurement Decision Risk)
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
6600บาท
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม