การใช้ Software ERP ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource HR

จำนวนคนดู 317 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การใช้ Software ERP ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource HR
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
 วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความรู้ ความเข้าใจ Software ERP ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR)

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs นำ Software ERP ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HR) ในองค์กรธุรกิจ

3.เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดพกพา (Notebook)

2. อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า (ปลั๊กพ่วง)

*หมายเหตุ : ที่สถานที่จัดงานมี wifi ให้*

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

1.การรู้จักโปรแกรม ERP  ที่ทำงานในตลาดปันจุบัน

2.การดาวน์โหลดและการติดตั้ง ERP


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การรู้จักโปรแกรม ERP ที่ทำงานในตลาดปันจุบัน, การดาวน์โหลดและการติดตั้ง ERP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด