Logistics & Supply Chain การบริหารจัดการคลังสินค้าและนวัตกรรมยุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 66282

จำนวนคนดู 3542 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Logistics & Supply Chain การบริหารจัดการคลังสินค้าและนวัตกรรมยุค 4.0
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จะทำให้องค์กรสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยแท้จริง และสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย รวมถึงสามารถเข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้น ลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

     Logistics & Supply Chain Management ระบบที่จัดการการบริหารและเชื่อมโยงเครือข่ายตั้งแต่ suppliers, manufacturer, distributor และการจัดการการไหลของสินค้าและการบริการ เพื่อส่งมอบสินค้าและการบริการให้ลูกค้าโดยมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ วัตถุดิบ เงินทุน รวมถึงการจัดส่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถส่งมอบได้ตรงตามเวลาในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ

     การบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบ การจัดเก็บในส่วนของกิจกรรมขาเข้า และการหยิบสินค้า บรรจุสินค้า และจัดส่งสินค้าสำหรับกิจกรรมขาออก ให้ผู้รับเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน และให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำอย่างเหมาะสม รวมถึงการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้าซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน โดยในปัจจุบันซึ่งเป็นยุค Logistics 4.0 การใช้นวัตกรรมการสื่อสารและควบคุมแบบไร้สายความเร็วสูงในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) เพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ และการใช้โปรแกรม AI (Artificial Intelligence) เพื่อการพัฒนาก้าวไปสู่โรงงานหรือคลังสินค้าอัจฉริยะ (Smart Factor or Warehouse) เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข็งขันได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
     1. เข้าใจกระบวนการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Logistics & Supply Chain เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
     2. เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านคลังสินค้า เช่น การรับสินค้า การตรวจสอบสินค้า การจัดเก็บสินค้า การหยิบสินค้า การบรรจุสินค้า การนำส่งสินค้า
     3. ลดต้นทุนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้า ลดการสูญเสียโอกาสทางการตลาด และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน
     4. รู้จักการประยุกต์นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในยุค 4.0 มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน Logistics & Supply Chain ได้อย่างเหมาะสม
     5. ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้เหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
   1.  ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
   2.  บทบาทและคุณค่าที่สำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
   3.  การออกแบบและการวางแผนกลยุทธ์โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในยุค 4.0
   4.  ความหมายของการจัดการคลังสินค้า วัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของคลังสินค้า
   5.  บทบาทหน้าที่ของการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่
   6.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานคลังสินค้า
   7.  เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าในแบบ Digital Platform 4.0
   8.  การจัดการและบริหารต้นทุนสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
   9.  การประยุกต์ใช้ JIT และระบบ ABC ในการลดปริมาณสินค้าคงคลัง

   10.  นวัตกรรม AI และ IoT เพื่อการจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้า

วิธีการสัมมนา    

    -  การบรรยาย การให้คำปรึกษา และร่วมอภิปราย

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  กลุ่มหลัก  ผู้จัดการคลังสินค้า/ ผู้บริหารระดับสูงและกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต วิศวกร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Logistics & Supply Chain การบริหารจัดการคลังสินค้าและนวัตกรรมยุค 4.0
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Logistics & Supply Chain, การบริหารจัดการคลังสินค้าและนวัตกรรมยุค 4.0

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด