เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

จำนวนคนดู 344 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ เรียนรู้ ศาสตร์การวิเคราะห์ ลายเซ็น รูปแบบลายเซ็นที่เหมาะสมกับการคัดสรรบุคลากรให้ตรงตามศักยภาพ ความสามารถ ในตำแหน่งงานนั้นๆ ก่อนที่จะสรรหาพนักงานเข้าทำงานในองค์กร ให้ได้ตรงตามคุณสมบัติที่เหมาะสม คัดเลือกพนักงานที่ใช่สำหรับองค์กร รวมถึง การปรับเปลี่ยนแก้ลายเซ็น แก้พฤติกรรมให้ถูกต้อง ถูกใจ มีประสิทธิภาพมากขึ้นกับชีวิตและการทำงานของตนเองด้วยในเวลาเดียวกัน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

09.00 – 12.00 น.

1)กระบวนการทัศน์ในยุคธุรกิจที่มีผลต่อทรัพยากรบุคคล (HR)

2)Competency Concept กับการการคัดสรรบุคลากร

3)เทคนิคการคัดสรรบุคลากร (Selection)

Workshop : Selection Problem

4)การคัดสรรด้วยหลักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ (D – I – S - C)

5)แบบประเมินเชิงจิตตรรกะวิทยา (จิตวิทยา + ตรรกะ)

     (Psychologiora Power) --> 9 ลักษณะ

6)เจาะลึก : ลักษณะลายมือเขียนกับลักษณะงาน

7)เจาะลึก : ศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

13.00 – 16.00 น.

1)ความสำคัญของลายเส้นที่มีผลต่อลายเซ็น

2)รูปแบบและประเภทของลายเซ็นของบุคคลที่มีผลต่อการทำงาน

3)ลายเซ็นที่สมบูรณ์แบบอัจฉริยะ

4)โครงสร้างลายเซ็นที่ดี

5)ลักษณะลายเซ็นของแต่ละสายงานในการคัดสรรบุคลากร

6)รูปแบบลายเซ็นคนดัง เซเลป และลายเซ็นที่ประสบความสำเร็จ

7)ปรับเปลี่ยน ออกแบบ และแก้ไขลายเซ็น

8)การคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น

Workshop : ฝึกการใช้แบบประเมินเชิงจิตตรรกะวิทยา : Case Study


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็, วิเคราะห์ลายเซ็น, คัดเลือกพนักงานที่ใช่, Signature Analysis for Selection Technique, Signature, สัมมนาhr

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด