การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 431 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

รอบจัดอบรมที่ กรุงเทพ  

วันที่ 17/4/63

วันที่ 12/5/63

วันที่ 10/6/63

วันที่ 14/8/63

รอบจัดอบรมที่ จ.ชลบุรี

วันที่ 24/3/63

วันที่ 24/7/63

วันที่ 24/9/63

วันที่ 21/10/63

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการอบรม

หมวด1: การพิจารณาความผิด - กำหนดโทษทางวินัย - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

•หัวหน้างานกล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหนังสือเตือนพิจารณาจากอะไร..?

•หัวหน้างานออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน เขียนให้ดีให้คอบคุมความผิด ให้มีเหตุทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ต้องเขียนอย่างไร..?

•กรณีไม่ยอมเซ็นชื่อ -ไม่สนใจ -ไม่ยอมรับในหนังสือเตือนหัวหน้างานจะดำเนินการอย่างไร..?

•หัวหน้างานอนุมัติการลาหรือไม่อนุมัติการลา พิจารณาจากอะไร..?

•หัวหน้างานจะกล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นกรณีร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..?

•เมื่อหัวหน้างานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ผ่านทดรองงาน ต้องแจ้งฝ่ายบุคคลภายในกี่วันเพราะจะมีผลต่อการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

•การใช้อำนาจ เพื่อ – เลื่อน – ลด –ปลด – ย้าย ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากอะไร..?

•คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ในเวลาทำงานซึ่งเป็นของนายจ้างมีคลิปภาพเปลือยของชายและหญิงหัวหน้างานพบปัญหาดังกล่าวจะลงโทษอะไรได้บ้าง.?

•ชอบเรียกรับทรัพย์สินกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้างหัวหน้างานจะลงโทษอะไรได้บ้าง.? (เพราะเป็นความผิดกรณีร้ายแรง)

•รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหัวหน้างานซึ่งเป็นการกระทำอันไม่สมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต หัวหน้างานต้องลงโทษอย่างไร..? (เพราะเป็นความผิดกรณีร้ายแรง)

•แอบ เอาชิ้นงานออกไปนอกรั้ว ข้างโรงงานหัวหน้างานสอบสวนจึงรับสารภาพและเอามาคืนไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมกรณีเช่นนี้หัวหน้างานจะกล่าวโทษอย่างไร..?

•ได้รับการร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชาหญิงว่ามีเพื่อนร่วมงายชาย ได้พูดจาลวนลาม ช้ำยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนรู้สึกอาย หัวหน้างานจะกล่าวโทษอย่างไร..? ( เพราะเป็นความผิดร้ายแรง )

•หยุดงานไป 4 วันโดยไม่ได้โทร-ไม่ได้แจ้ง-ไม่ได้ลาเมื่อถึงวันที่ 5 มาทำงานและยื่นใบลาแจ้งเหตุว่าป่วยพร้อม มีใบรับรองแพทย์ มาประกอบการลางานด้วย หัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?

•ชอบใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่น ขายหวย – ขายของกิน - ขายของผ่อน -รับแทงหวย

•– รับแทงบอล – ปล่อยเงินกู้ – ตั้งวงแชร์ – เล่นการพนัน - ขายยาเสพติด หัวหน้างาน จะกล่าวโทษหรือเลิกจ้างต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร..?

•โทรศัพท์แจ้งหัวหน้างานเพื่อลากิจ 2 วันหัวหน้างานรับทราบแต่ไม่อนุมัติในการลา พนักงานก็หยุดงานไปเมื่อถึงวันทำงานมายื่นใบลาหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?

•ในระหว่างเป็นลูกจ้างเอาความลับของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง หัวหน้างาน จะใช้เทคนิคในการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างไร..?

•เขียนเบิก – ค่าล่วงเวลา – ค่าเดินทาง – ค่าอาหาร – ค่าที่พัก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง หัวหน้างานจะสอบสวน - กล่าวโทษ หรือเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

•ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคนต้องการเลิกจ้างเป็นบางคนหัวหน้างานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าไร..?

•มีเสียงโวยวายเรื่องได้รับการปรับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น หัวหน้างานจะจัดการกับปัญหาอย่างไ..?

•ลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนหัวหน้างานรับไม่ได้ เช่น โทรศัพท์ลางาน-ไลน์ลางาน – ฝากเพื่อนลางาน - ลางานกับโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน เมื่อเจอปัญหาอย่างนี้หัวหน้างานจะใช้มาตระการอย่างไร..? ถึงจะเอาอยู่หรือทำให้ปัญหาหมดไป

•หยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปี แล้วมักจะลาป่วยเท็จจะกล่าวโทษหรือเลิกจ้าง หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร..?

•ชอบ มาทำงานสายบ่อยๆ จนเป็นที่หนึ่งของแผนก จนมีเพื่อนตั้งฉายาให้ หัวหน้างานจะใช้มาตระการอย่างไรถึงจะทำให้ปัญหาหมดไปหรือจะกล่าวโทษ-เลิกจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร..?

•ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาขับรถส่งสินค้าออกนอกเส้นทางบ่อยๆเพื่อทุจริตน้ำมันรถ แนวทางการสอบสวน หาข้อเท็จจริงและกล่าวโทษหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?

•มีนิสัยปากจัด-ชอบอยากรู้อยากเห็น-ชอบด่าทอต่อว่า-ชอบโวยวาย มักสร้างปัญหา-ชอบเป็นแกนนำในการสร้างปัญหา หัวหน้างานจะผ่าตัดใหญ่อย่างไร..? ให้เจ้าปัญหาเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้

•ชอบออกนอกหน่วยงานบ่อยๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุผลอันสมควร หัวหน้างานจะกล่าวโทษทางวินัยพิจารณาจากอะไร..?

•ลงชื่อทำ OT. แล้ว ถึงเวลาไม่ทำโดยไม่แจ้งเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร หัวหน้าจะใช้อำนาจ ตามหน้าที่ ลงโทษได้เพียงใด..?

•ชอบนั่งหลับในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าก่อนหรือหลังทำงานไปขับมอเตอร์ไซวินรับจ้าง หรือรับงานเหมาต่างๆ จึงทำงานได้ไม่เต็ม 100% หัวหน้างานจะกำจัดปัญหานี้ได้อย่างไร..?

•ชอบตั้งใจเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณ หัวหน้างานจะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะกล่าวโทษเพื่อนำเสนอผู้บริหารให้เลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

•ชอบดื่มสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานหัวหน้างานจะกล่าวโทษพิจารณาจากอะไร..?

•ยื่นใบลาออกแล้วหายไปเลย ออกก่อนกำหนดอยู่ไม่ครบ30วันตามข้อบังคับในการทำงานหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..? แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว ต้องทำอย่างไร..?

•การกระทำอันไม่เป็นธรรมคือการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร..?

•ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ตั้งสหภาพแรงงาน มาจากอะไร..?

หมวด 2: การแก้ปัญหา กรณีพนักงาน - เข้า - ออก - งานบ่อยๆ

•ปัจจัยหลักที่จะทำให้พนักงานมองเห็นองค์กร มีความเป็นเลิศต้องโซจุดแข็ง อะไร..?

•หัวหน้างาน สร้างจิตสำนึกอย่างไร..? ให้พนักงานรักองค์กร - ให้เกียรติองค์กร

• หัวหน้างานสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานๆต้องทำอย่างไร..?

•การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

 หมวด 3: การแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร

•กรณีพนักงานร่วมกันชุมนุมในเวลางาน-ในเวลาพักเพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายค่าจ้าง- ค่าสวัสดิการหรือสิทธิที่หายไปกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง - เปลี่ยนมิติบุคคล หัวหน้างานจะเป็นแกนนำหลัก อย่างไร..? เพื่อให้ปัญหายุติลง

•การไกล่เกลี่ยปัญหากรณีพนักงานทำผิดวินัยในการทำงานขณะปฏิบัติงาน - สร้างปัญหาในงานเลี้ยงปีใหม่ ผู้บริหาร- หัวหน้างานจะสอบสวนความผิด - พิจารณากำหนดโทษ - ต้องยึดหลักในการปกครองอย่างไร..?

• เทคนิคการสอบสวนความผิดและการพิจารณากำหนดโทษทางวินัย กรณีเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย – ตามข้อบังคับในการทำงาน หัวหน้างานพิจารณาจากอะไร..?

• ผู้บริหาร-หัวหน้างาน จะทำข้อตกลงอย่างไร..? เขียนบันทึกข้อความอย่างไร..? เพื่อป้องกันมิให้พนักงานไปฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ( กรณีถูกเลิกจ้าง )

• ถาม - ตอบ - แนะนำ

• ผู้เข้าร่วมสัมมนา : เจ้าของกิจการ - ผู้บริหาร - หัวหน้างาน

• ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้า, ขอบเขตการใช้อำนาจหน้าที่, แรงงานสัมพันธ์ที่ดีสำหรับหัวหน้างาน, หัวหน้างาน, กฎหมายสำหรับหัวหน้างาน, อำนาจหน้าที่สำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด