เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 212 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 45 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 15 ตุลาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 191 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

     ปัจจุบันการขนส่งหรือนำสินค้าเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการขนส่งสินค้ามีทั้งรถของบริษัทเอง และรถที่ให้บริการจากภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ แต่ปัญหาด้านการขนส่งมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องรถขนส่ง เรื่องพนักงานขับรถ เรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยว การให้บริการ สินค้าเสียหาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการบริหารจัดการให้ดี จะทำให้เกิดผลกระทบด้านต้นทุน เป็นอย่างมาก ดังนั้นหลักสูตร “การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ทราบถึงแนวทางในการควบคุมและบริหารจัดการในด้านต่างๆ เพื่อลดต้นทุนและให้งานมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาด้านต่างๆ และทราบถึงต้นทุนในการขนส่งแต่ละเที่ยวเพื่อบริการจัดการ รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

1.ทราบถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าและขั้นตอนในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบ

2.ทราบถึงแนวทางในการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

3.ทราบถึงหลักการในการจัดทำคู่มือในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานขับรถ

4.ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา

5.ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูก

และการบริหารจัดการ

6.ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

7.การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประภท และการจัดทำใบคุม

8.ทราบถึงแนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

9.แนวทางในการประเมินขนส่งทั้งภายในและภายนอก

10.ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI ตามระบบ ISO

11.หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

12.ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ความหมาย และความสำคัญของการขนส่งสินค้า

2.การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน

3.การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง

4.แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

5.การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

6.วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

     6.1 การขนส่งกรณีปกติ

     6.2 การขนส่งกระทันหัน

     6.3 การขนส่งกรณีพิเศษ

7.การจัดทำใบคุมและรูปแบบใบคุม ในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องเพื่อส่งมอบเอกสารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

9.วิธีการคัดเลือกหา Outsource การบริหารการจัดการ และการทำสัญญา

10.การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

11.แนวทางในการประเมินขนส่ง และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งประเภทต่างๆ

เพื่อทราบต้นทุนในแต่ละเที่ยว

12.แนวทางในการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวในทุกจังหวัด ทุกอำเภอเพื่อทราบต้นทุนในการขนส่งแต่ละเที่ยว

13.การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการทำ KPI ตามระบบ ISO พร้อมตัวอย่างและหลักการคิด

14.ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น

Sponsored
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลขนส่ง หรือผู้ที่กำลังได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ควบคุมดูแลขนส่ง ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการทราบแนวทางในการปฏิบัติงานขนส่งเพื่อใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ และวิธีการทำงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท สมัครลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก  3,500 บาท

สมัครลงทีเบียน 3-5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

สมัครลงทีเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

*** ราคานี้ยังไม่รวมภา่ษีมูลค่าเพิ่ม 7% ***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การควบคุมการขนส่งสินค้าและการบริหารจัดการ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การบริหารคลังสินค้าสำเร็จรูป FG, การเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ, หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่กับการบริหารงา
Excel สถิติวิเคราะห์  (Excel Statistic Analysis)
4300บาท
หลักสูตรนี้ผนวกความรู้ทางสถิติวิเคราะห์และการใช้ Excel อันจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication)
3900บาท
จะทำให้พนักงานเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
เทคนิคการกำหนดขนาดและพิกัดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดในแบบงานวิศวกรรม (Engineering Drawing of Dimension and tolerances)
3900บาท
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถอ่านแบบกำหนดขนาดเพื่อบ่งบอกรูปร่างของชิ้นงานได้อย่างถูกต้องและอ่านค่าพิกัดเกณ์ความคลาดเคลื่อนทางด้านขนาดได้ถูกต้อง
หลักสูตร PROACTIVE THINKING
3900บาท
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองทั้ง การพัฒนาความคิดและการทำงานเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีต่างๆ ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานด้วยความคิดและก
เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า
หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น
เรียนออนไลน์  ไม่ต่างอบรม   ในหลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่
2500บาท
ห้ามพลาด #เรียนออนไลน์ ไม่ต่างอบรม เข้าใจลึก ลงมือทำได้ สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ "ใช่" >> Interview for The Right Fit ฟรี ฟรี ฟรี !!!! รับทันทีหนังสือเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ให้ได้คนที่ใช่ (ไม่มีวางขาย)
ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS ® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าประมาณทุกๆ 10 ปี เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศที่เรียกกันว่า INCOTERMS มักมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนบางเงื่อนไข เพื่อให้กระชับและชัดเจนในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน