หลักสูตร เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต (Control Plan)

รหัสหลักสูตร: 67190

จำนวนคนดู 674 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต  (Control Plan)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต “Control Plan” ถือเป็นเอกสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ใช้แสดงขั้นตอนโดยรวมของกระบวนการผลิตและผลสะท้อนขององค์กรว่าบรรลุถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพต้นทุนการผลิตและการส่งมอบ

     ซึ่งตามมาตรฐานข้อกำหนด IATF 16949 กำหนดให้มีขั้นตอนการควบคุม 3 ขั้นตอนคือ

  1.  Prototype Control Plan
  2.  Pre-Production / Pre-Lunch Control Plan
  3.  Mass Production Control Plan

Control Plan จะถูกจัดทำขึ้นหลังจากการวิเคราะห์ PFMEA เสร็จแล้วหรือ Output PFMEA นั่นเอง ดังนั้นการเขียนหรือการจัดทำ Control Plan ต้องรวมถึงการระบุคุณลักษณะและคุณลักษณะพิเศษทั้งหมดด้วยวิธีการควบคุมที่เหมาะสม

      หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้เรียนที่ไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับหรือการจัดทำ Control Plan และพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ Control Plan และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตาม(Audit) จากลูกค้า


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการเขียนตารางกรรมวิธีควบคุมการผลิต (Control Plan)
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำข้อมูลจากข้อกำหนดลูกค้า Drawing และ PFMEA มาจัดทำเป็นตารางกรรมวิธีควบคุมการผลิต (Control Plan)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนเตรียมความพร้อมการตรวจติดตามจากลูกค้า
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
•ความหมายและวัตถุประสงค์ของ Control Plan

•ประเภทของ Control Plan

•ส่วนประกอบของ Control Plan

•เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม (Drawing)

     -การกำหนดจุดตรวจวัด

     -การกำหนดเครื่องมือวัด

    -การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต

•เทคนิคการอ่านค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน GD&T

    -การกำหนดจุดตรวจวัด

    -การกำหนดเครื่องมือวัด

    -การควบคุมระหว่างกระบวนการผลิต

•เทคนิคการอ่าน Process Flow Diagram (PFD) และ PFMEA เพื่อนำมาเขียน Control plan

•วิธีการนำเอาข้อกำหนดของลูกค้าใส่ลงใน Control Plan

•การอ่านและการใช้ Control plan

•การกำหนด Product / Process characteristic and Classification

•การกำหนด Control Method

•การกำหนด Re-action Plan

•ขั้นตอนการเขียน Control Plan

•กิจกรรมกลุ่ม Work shop case study + นำเสนอผลการวิเคราะห์และอภิปราย ถาม - ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต (Control Plan)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการเขียนตารางควบคุมกรรมวิธีการผลิต, Control Plan, Re-action Plan, ส่วนประกอบของ Control Plan, เทคนิคการอ่านแบบทางวิศวกรรม, เทคนิคการอ่านค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน GD&T

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การตรวจประเมินผู้ขายอย่างมืออาชีพ (Supplier Audit as Professional)

การตรวจประเมินผู้ขายนั้น เป็นหน้าที่หนึ่งของหน่วยงานจัดซื้อ/จัดหา ที่สำคัญมากๆ และ การตรวจประเมินผู้ขาย อยู่ภายใต้กระบวนการคัดเลือกผู้ขาย ซึ่งจะได้เรียนรู้ คุณสมบัตการแต่งตั้งทีมในการคัดเลือกผู้ขาย, กระบวนการตรวจประเมิน, เทคนิคในการเป็นผู้ตรวจประเมิน