หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)

จำนวนคนดู 630 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (6 ชั่วโมง)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์:

1.เพื่อให้ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2.เพื่อเป็นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / พนักงานเปลี่ยนงานใหม่ด้านความปลอดภัย

3.เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้อบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรของตนเอง

4.เพื่อให้สอดคล้องตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหา:

1.ความรู้เกี่ยวกับ SHE ฝึกอบรม 1 ชม. 30 นาที

2.กฎหมาย SHE ฝึกอบรม 1 ชม. 30 นาที

3.ข้อบังคับว่าด้วย SHE ฝึกอบรม 3 ชม.

Sponsored
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ค...

ดูรายละเอียด
เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ ISO 9001:2015 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นันทนาพร วงศ์ใหญ่ (อาจารย์ปุ๋ย)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมความปลอดภัยในการทำงาน, อบรมลูกจ้างใหม่, อบรมพนักงานใหม่, ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน