การจัดทำ TRM & IDP เพื่อ Re-skill และ Up-skill

จำนวนคนดู 380 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดทำ TRM & IDP เพื่อ Re-skill และ Up-skill
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การจัดทำ TRM & IDP เพื่อ Re-skill และ Up-skill

การเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive World มีผลกระทบต่อองค์กร และ คนทำงานอย่างมาก องค์กรต้องสรุปให้ได้ว่า …


องค์กรของเราจะถูกดิสรับในลักษณะไหนบ้าง?

เราต้องปรับตัวอย่างไร?

เราพร้อมรับมือหรือยัง?

ถ้าเราปรับตัวไม่ทัน จะเกิดอะไรขึ้น?


สิ่งหนึ่งที่องค์กรต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาพนักงานให้พร้อมทั้งในเรื่อง “การสร้างทักษะใหม่ (Re-skill)” และ “การเสริมทักษะเดิม (Up-skill)” โดยใช้ … เครื่องมือสำคัญ คือ TRM (Training Roadmap) และ IDP (Individual Development Plan) 


 TRM คือ การวางกรอบการพัฒนาพนักงานในระยะกลาง – ระยะยาว ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร เพื่อให้การจัดการฝึกอบรมประจำปี (การพัฒนาระยะสั้น จัดเป็นปีๆ ไป) มีความสอดคล้องกันและมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังกำหนดแนวการพัฒนาพนักงานในแต่ละตำแหน่งงานซึ่งนำไปสู่การเติบโตตามสายอาชีพ นับว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการรักษาพนักงานคนเก่งขององค์กร


 IDP คือ การวางแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล เพื่อให้โอกาสพนักงานในการเพิ่มเติมทักษะเดิมให้แข็งแกร่งขึ้นและสร้างทักษะใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร


พฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23)


วิทยากร

คุณทิพวัลย์ ติรณะประกิจ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล


หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. ความคาดหวังต่อการจัดการฝึกอบรมและสิ่งที่ได้จากการฝึกอบรม
 2. ความสัมพันธ์ของ Training Roadmap และ Individual Development Plan กับนโยบาย Re-skill และ Up-skill 
 3. องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap ในองค์กร
 4. ความหมายและประเภทของ Competency
 5. Competency อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ Training Roadmap และ IDP
 6. ขั้นตอนในการทำ Training Roadmap
 7. การวางผัง Training Roadmap ของตำแหน่งงานต่างๆ
 8. Workshop : เขียน Training Roadmap ของตำแหน่งงาน พร้อมตัวอย่าง
 9. Individual Development Plan คืออะไรและควรใช้กับตำแหน่งใดบ้าง
 10. เทคนิคการจัดทำ Individual Development Plan โดยใช้ Competency, Job Description และผลงานที่ผ่านมา
 11. Workshop : เขียน Individual Development Plan ของตำแหน่งงาน พร้อมตัวอย่าง
 12. การประเมินผลและติดตามผล Individual Development Plan รวมถึง Feedback
 13. ปัญหาและการป้องกันปัญหา
 14. คำถาม – คำตอบ
Sponsored
การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

ที่มาของหลักสูตร กระบวนการทางการเจรจาต่อรอง เป็นเรื่องของการเตรียมความ...

ดูรายละเอียด
เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ ISO 9001:2015 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: training roadmap, idp, re-skill, up-skill, แผนการฝึกอบรม, การสอนงาน