การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานISO 45001: 2018

จำนวนคนดู 172 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานISO 45001: 2018
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการเเละเหตุผล

ในการจัดทำระบบการจัดการด้านมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 ไม่ใช่เพียงแค่ขอการรับรองแต่ทำแล้วต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะฉะนั้นบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจความต้องการของข้อกำหนดอย่างลึกซึ้ง โดยหลักสูตรนี้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถที่จะ 

· เข้าใจถึงความเป็นมาและความจำเป็นในการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 

· เข้าใจความหมายและความต้องการของข้อกำหนด เพื่อใช้ในการมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 เข้าใจถึงแนวทางในการจัดทำระบบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ISO 45001:2018 

· รับทราบถึงมุมมองของผู้ตรวจประเมินในแต่ละข้อกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง 

เนื้อหาหลักสูตร 

 • วัตถุประสงค์ และโครงสร้างหลักสูตร
 • ความเข้าใจเบื้องต้นและความเป็นมาของ ISO 45001:2018
 • ข้อ 1-3 ขอบข่าย,อ้างอิง,คำนิยาม
 • ข้อ 4: บริบทองค์กร
 • ข้อ 5: ผู้นำ
 • ช้อ 6: การวางแผน
 • ข้อ 7: สนับสนุน (ต่อ)
 • ข้อ 8: ดำเนินการ
 • ข้อ 9: ประเมินสมรรถนะ
 • ข้อ 10: ปรับปรุง
 • สรุปประเด็น และการถามตอบ

รูปแบบการอบรม : การบรรยาย 

ผู้ควรเข้าอบรม 

 • บุคคลที่สนใจ
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารขององค์กร
 • ตัวแทนฝ่ายบริหารขององค์กร
 • คณะทำงาน

 หมายเหตุ 

 • การแจ้งยกเลิกหรือเลื่อนการอบรม กรณีไม่สามารถเข้าอบรมได้ ต้องทำหนังสือแจ้งให้ทราบก่อนการอบรมอย่างน้อย 14 วัน ทำการ มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ 50% ของค่าอบรม (เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เอกสาร และอุปกรณ์) 
 • ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรของบริษัท ได้แก่ Central Lab , AMARC Lab , Siam Training Co.,Ltd. , บจก.ไทยคาลิเบรชั่น เซอร์วิส , บจก.เอชอาร์ ดีโซลูชั่น 
 • ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 
 • ราคานี้รวมค่าอาหารกลางวัน และคอฟฟี่เบรค  
 • ราคายังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 
 • ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองหลังเสร็จสิ้นการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานISO 45001: 2018

Sponsored
เคล็ดลับการเป็น DCC มือโปรตามระบบ ISO 9001:2015

บทนำ ISO 9001:2015 เป็นระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี OTOP ก้าวไกล สู่ตลาดโลกด้วยด้วยอีคอมเมิร์ส (เชียงใหม่)

ฟรี!! เปิดห้องเรียนอีคอมเมิร์สที่เชียงใหม่   การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ค...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบมาตรฐานเเละคุณภาพ, การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานISO 45001: 2018