ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner)

จำนวนคนดู 255 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (Japanese for Beginner)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บทนำ

“ภาษาญี่ปุ่น” นับเป็นศิลปะทางด้านภาษาที่น่าสนใจยิ่ง เพราะภาษาญี่ปุ่นมีทั้งความไพเราะและมีเอกลักษณ์ในรูปประโยคและสำนวนการออกเสียง ดังนั้น ผู้ที่สามารถสนทนาด้วยภาษาญี่ปุ่นจึงมักเป็นคนที่มีเสน่ห์ ทั้งในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งในปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็มักมีเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ คู่ค้าทั้งผู้ขาย หรือลูกค้าเป็นบริษัทญี่ปุ่น ยิ่งองค์กรที่ตั้งขึ้นโดยมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ก็ต้องยิ่งสมควรได้มีโอกาสเรียนภาษาญี่ปุ่นให้สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นจนอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ นอกจากจะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการสื่อสารที่ดีในองค์กรอีกด้วย 

หลักสูตร “ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับบุคลากรในองค์กร ให้สามารถเรียนรู้จนเข้าใจภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่การรู้จักอักษรญี่ปุ่น การออกเสียง คำศัพท์ ไวยากรณ์ รูปประโยคและบทสนทนาสำคัญๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการทำงาน เพื่อให้สามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่อักษรภาษาญี่ปุ่นแต่ละประเภท การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง คำศัพท์ที่จำเป็นและใช้บ่อย หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถาม 

2. เพื่อให้เข้าใจรูปประโยคและบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อย สามารถจดจำรูปประโยคและสามารถสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น 

2. พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานและทักษะด้านภาษาญี่ปุ่น 


วิธีการฝึกอบรม 

1. สอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น จนเขียนได้ อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ทั้งตัวอักษรญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์และบทสนทนาด้วยเทคนิคการสอนให้เข้าใจและจดจำง่าย 

2. ฝึกหัดการเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแต่ละประเภท ฝึกการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง และฝึกบทสนทนาที่น่าสนใจด้วยเทคนิคการสอนให้เข้าใจง่าย

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การเขียนและการอ่านออกเสียงอักษรภาษาญี่ปุ่น 

· ประเภทของอักษรภาษาญี่ปุ่น 

· วิธีเขียนอักษรภาษาญี่ปุ่น พยัญชนะ สระ 

· การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง 

· ฝึกหัดเขียนและอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น 

บทที่ 2: คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญ 

· คำนาม, คำสรรพนาม 

· คำกริยา, คำคุณศัพท์ 

· วิธีการจดจำคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นให้จำง่ายใช้ได้จริง 

บทที่ 3: ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น   

· รูปประโยคขั้นพื้นฐานในภาษาญี่ปุ่น 

· รูปประโยคบอกเล่า, ประโยคคำถาม, ประโยคปฏิเสธ 

· รูปประโยคปัจจุบัน และอดีต 

· เทคนิคการจดจำรูปประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง 

· ฝึกหัดแต่งรูปประโยคด้วยไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นที่ถูกต้อง 

บทที่ 4: บทสนทนาภาษาญี่ปุ่นที่สำคัญและใช้บ่อย 

· บทสนทนาทักทาย และแนะนำตัว 

· บทสนทนาการบอกเวลา 

· บทสนทนาการบอกวันเดือนปี 

· บทสนทนาการนับตัวเลข 

· บทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ 

· บทสนทนาเกี่ยวกับอุปนิสัย 

· ฝึกหัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น ให้ถูกต้องและจำง่าย

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ภาษาญี่ปุ่น, Japanese

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด