การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)

รหัสหลักสูตร: 61954

จำนวนคนดู 600 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์


การทำข้อตกลงในงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Purchasing  Agreement as Professional)


การทำข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขายนั้น เป็นเรื่องสำคัญของนักจัดซื้อทุกคน ที่จะต้องทำให้ได้ เพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระบวนการจัดซื้อ ถ้ามันเริ่มต้นด้วยข้อตกลงที่ไม่ถูกต้อง คุณก็จะรู้ว่าปัญหาจะตามไม่ช้าก็เร็ว !

ถ้าองค์กรของท่าน ยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการทำข้อตกลงทางการค้าแล้ว แน่นอนประสิทธิภาพในการแข่งขันย่อมจะสู้คู่แข่งไม่ได้ เช่น ข้อตกลงที่เสียเปรียบ / ข้อตกลงที่ทำให้ล้าช้า / ข้อตกลงที่ทำเกิดปัญหาในการทำงาน  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ของท่าน ให้มีองค์ความรู้ในเรื่องนี้ ผมจึงได้จัดทำหลักสูตรพิเศษขึ้นมา สำหรับงานจัดหา โดยเฉพาะ โดยใช้ชื่อว่า


"การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)"


หลักสูตรนี้ ผมใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหารในหน่วยงานจัดซื้อ และทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / QMR ที่เป็นบริษัทข้ามชาติ และบริษัทฯของคนไทย ทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ขนาด ที่มีพนักงานมากกว่า 3,000 คนมาแล้ว  ซึ่งจะต้องทำข้อตกลงที่หลากหลายกับ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 200 ราย รวมถึงเงื่อนไขในการสั่งซื้อวัตถุดิบอีก มากกว่า 3,000 items และยังได้รับตำแหน่ง

เป็น leader Auditor ในการจัดหา supplier ให้กับทั้งองค์กรด้วย ผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่สะสมมานี้ จะเป็นประโยชน์กับทีมของท่าน ที่ได้เข้ามารับการอบรมในหลักสูตรนี้


ผู้จัดทำหลักสูตร อาจารย์ อนันต์ วชิราวุฒิชัย


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

การอบรม จะมีรายละเอียดดังนี้   การทำข้อตกลงทางการค้าอย่างมืออาชีพ (Trade Agreement as Professional) จะมี 4 topics


1.Agreement Starting : กระบวนการที่เกี่ยวกับข้อตกลง (Activity Loop)

•การทำ RFQ (Request for Quotation) : Request Sample & Price

•การยืนยัน คุณสมบัติ (Specification Confirmation)


2.Price Agreement : ข้อตกลง เรื่องราคามีอะไรบ้าง ?

•การยืนยันราคา (Price Confirmation) ทำอย่างไร !

•การอนุมัติราคา (Price Approval) ทำเพื่ออะไร !

•การตกลงราคาแบบมีเงื่อนไข (Price Condition) มีแบบไหนบ้าง !

•ข้อตกลงในการชำระเงิน (Payment Term) ควรเลือกแบบไหน !


3.Trade Agreement : ข้อตกลงทางการค้า มีอะไรบ้าง ?

•วิธีการส่งมอบ (Term of Delivery) มีรายละเอียดอะไร และการเลือกใช้ ?

•ข้อตกลงพิเศษ (Special Agreement) เพื่อประโยชน์ ด้านภาษี (tax) / ด้านเอกสารต่างๆ (certificate)


4.รูปแบบการทำข้อตกลงการค้า (Agreement Model)

•ศึกษารูปแบบการทำข้อตกลง ด้วย การใช้ตาราง แสดงการเสนอซื้อ และเสนอขาย (Trade Term Table)


หมายเหตุ : โดยเนื้อหาการทำข้อตกลง จะคลอบคลุม Supplier ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ (Domestic & Oversea)


ประโยชน์ที่จะได้รับจากการอบรมนี้

•จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา สามารถเข้าใจหัวข้อ และเนื้อหา รวมถึงวิธีการ ในการทำข้อตกลงทางการค้ากับ supplier และสามารถนำความรู้จากการอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เลย

•จะช่วย ลดความผิดพลาดในการประสานงาน ระหว่างแผนกต่างๆ ใน First order หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง


Sponsored
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
การปรับตัวของพนักงานทุกแผนกสู้วิกฤต COVID-19

ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกมีกำลังเผชิญกับวิกฤติไวรัสครั้งที่ใหญ่ที่สุดทำให้ทุกองค์กรเกิดผลกร...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, งานจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ


•ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ/จัดหา

•หัวหน้าแผนก ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น

•เจ้าหน้าที่ ฝ่ายจัดซื้อ/จัดหา ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อไปทำงานในส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Tangram Strategic Consultant
ชื่อผู้ประสานงาน:อนันต์ วชิราวุฒิชัย (อ.โอ่ง)
เบอร์โทรศัพท์ :0898149612
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การทำข้อตกลงในงานจัดซื้อ..อย่างมืออาชีพ (Purchasing Agreement as Professional)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: agreement, จัดซื้อ, ข้อตกลง, procuement, Import, นำเข้า