เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และติดตาม วิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 26 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และติดตาม วิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 20 พฤษภาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 44 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้


วัตถุประสงค์

 1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม

        และ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างมีระบบที่ดี

 2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา ฝึกอบรมพัฒนาทักษะการดําเนินงานอบรมให้สําเร็จตามเป้าหมายองค์กร

 3.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีแนวทางวิธีการคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการงานฝึกอบรม-สัมมนา

        อย่างมีระบบแบบมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้ออบรมสัมมนา

 1. เป้าหมายของการอบรม และความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร

 2. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ในวิธีต่างๆ

 3 . เทคนิคการพูดที่จําเป็นสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

        - การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากร

        - กล่าวเปิด / ปิดการอบรม และ กล่าวแนะนําวิทยากร / ขอบคุณวิทยากร

        - การชี้แจงรายละเอียดการอบรม

 4. ทักษะที่สำคัญสําหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

        - การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความจําเป็น

        - การวางแผนและการจัดทํางบประมาณการฝึกอบรม

        - การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม

        - การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม

 5. WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ

      Competency, Core Values ฯลฯ

 6. การคัดเลือกวิทยากรและนําเสนอโครงการต่อวิทยากร

 7. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

 8. รูปแบบและวิธีของการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

 9. การกำหนดเกณฑ์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของหลักสูตรฝึกอบรม(KPIs)

 10. การวางแผนการประเมินผลและติดตามผล

 11. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่า (ROI)

 12. WORKSHOP : ฝึกทักษะการคำนวณค่าใช้จ่ายและการคิดย้อนกลับความคุ้มค่าแบบ

      Productivity และ Satisfaction

 13. การรายงานผลการฝึกอบรม-สัมมนาเพื่อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน

 14. ปัญหาการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม

 15. สรุป ถาม-ตอบ


รูปแบบการอบรม

  •ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop)

  •เน้นเรียนรู้ด้วยตัวเองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

    (Learning by Doing and Participating with Experiences)


Sponsored
วิทยากร

อาจารย์พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการขายและบริการ ด้านการจัดการสำนักงาน และงานธุรการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท


ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท

Promotion พิเศษ!!! สมัครครบ 4 ท่าน / ชำระเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอิศราภรณ์ (พลอย)
เบอร์โทรศัพท์ :089-773-7091

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม และติดตาม วิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมสัมมนา,ฝ่ายบุคคล,hr,เจ้าหน้าที่บุคคล,hr, อบรมสัมมนา,วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม,hr, หาความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Need),hr, วางแผนและการจัดทํางบประมาณการฝึกอบรม,hr, วิธีประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรม,ROI,hr, วิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายและการคิดย้อนกลั
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
ฟรี!อบรบสัมมนาสู่ชาวระยองและพื้นที่่ภาคตะวันออกกับระบบ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาสำหรับพี่น้องชาวระยองและพื้นที่่ภาคตะวันออก ฟรีสัมมนา ระบบ ISO14001:2015 & ISO45001:2018 สถานที ร้านอาหารครัวริมคลอง ตัวเมืองระยอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร
FMEA : Failure Mode & Effect Analysis (New Version) AIAG –VDA 1st edition (การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ)
3200บาท
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ปัจจุบันนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน FMEA จากเดิมเป็น AIAG-VDA FMEA 1st edition เกิดปัญหาหรือผลกระทบล่วงหน้า เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือ ต่อผู้ใช้รถ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แ
หลักสูตร การพัฒนาการสื่อสาร และบุคลิกภาพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารเพื่องานบริการที่ดีเลิศและการแสดงบุคลิกภาพเพื่อความประทับใจ
สุดยอดเทคนิคการบริหารคนยุค 4.0  (People Management in 4.0 Era)
3900บาท
เสริมสร้างทักษะด้านการคิด และปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือที่เรียกว่า Soft Skills
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,300บาท
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ