หลังโควิด-19!!.. คนเกินไปไหม จะรู้อย่างไรว่าเหมาะสม

จำนวนคนดู 87 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลังโควิด-19!!.. คนเกินไปไหม จะรู้อย่างไรว่าเหมาะสม
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 กรกฎาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 6 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ประสบปัญหาด้านการบริหารงาน หลายแห่งจำเป็นต้องลดเวลาการทำงานลง ให้พนักงานทำงานที่บ้าน สลับเวลาการทำงาน งดจ้างพนักงานใหม่ หรือถึงขั้นต้องหยุดกิจการลงชั่วขณะ ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าหลังจากภาวะโควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย ผู้บริหารหลายท่านเริ่มเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี และรับรู้ว่าองค์กรอาจจะอุ้ยอ้าย หรือมีจำนวนพนักงานที่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม Startup นั้นมีข่าวว่า น่าจะมีกำลังแรงงานส่วนเกินไม่ต่ำกว่า 25% แต่คำถามที่ตามมาก็คือ หากเป็นเช่นนั้นจริงผู้บริหารจะคัดพนักงานออกด้วยเหตุผลใด จำนวนเท่าไหร่ และวิธีการใดจึงจะเหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจอย่างแท้จริง 

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบอกเล่าวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์ และบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสม ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความเสี่ยงใดเพิ่มเติมอีกในอนาคตก็จะไม่พ้นหลักการที่จะเรียนรู้ด้วยกันนี้

  

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการในการวิเคราะห์ วางแผน และบริหารอัตรากำลังได้อย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ขององค์กร 

2 เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการใช้อัตรากำลังคนให้เหมาะสม และสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

          ผลกระทบของโควิด-19 ต่ออัตรากำลังคนในองค์กร 

          ความหมายของการวางแผนอัตรากำลัง 

          ความเข้าใจเกี่ยวกับ Business Model 

          วิเคราะห์ Business Model และผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างองค์กร และอัตรากำลัง 

          แนวคิดของการจัดโครงสร้างองค์กร 

          วิธีการวิเคราะห์อัตรากำลัง และความเหมาะสมของแต่ละวิธี 

          (ตัวอย่าง) วิธีการวิเคราะห์อัตรากำลัง 

          วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อพบว่า “คนเกิน” “ขาดคน” และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

          กลยุทธ์การบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับทิศทางองค์กร 

  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1 ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การระบุจำนวนและคุณภาพของกำลังคนที่เหมาะสมได้ต่อไปในอนาคต 

      2 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลอื่น ๆ ให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่พึ่งด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของกิจการได้เป็นอย่างดี 

วิธีการสัมมนา บรรยาย ระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา 

วิทยากร

ดร.สันติชัย อินทรอ่อน

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

ผลงาน งานวิจัย § จากวิกฤตเศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2540 ถึงวิกฤตเศรษฐกิจโลก พ.ศ. 2551 : การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างและผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่มุมของเศรษฐกิจ ธุรกิจ และบรรษัทภิบาล โดยได้รับเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดิน (พ.ศ. 2554-2555)

สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร หลังโควิด-19!!.. คนเกินไปไหม จะรู้อย่างไรว่าเหมาะสม
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, หลังโควิด-19!! คนเกินไปไหม จะรู้อย่างไรว่าเหมาะสม, หลังโควิด, คนเกินไปไหม, โควิด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด