หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA: Job Safety Analysis)

จำนวนคนดู 44 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA: Job Safety Analysis)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล:


การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามาตรการป้องกันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย โดยวิธีการที่นำมาใช้อย่างแพร่หลาย และใช้งานได้จริง ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพนี้เราเรียกว่า “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย” หรือ JSA (Job Safety Analysis) โดย JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆอีกด้วย

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ อย่างเฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย 

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงโดยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
2. เพื่อให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
3. เพื่อปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหา:

1.ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
2.วิธีการและขั้นตอนการทำ JSA
3.เทคนิคในการเลือกงานที่จะนำมาวิเคราะห์ 
4.การแตกขั้นตอนการทำงาน 
5.การค้นหาอันตราย โดย P-E-M-E เทคนิค
6.การหามาตรการในการป้องกัน 
7.การกำหนดมาตรฐานและวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย 

Sponsored
จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ธุรกิจสุขภาพและความงาม

ธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมาก โดยในปี 2019 มีมูลค่าถึง 2.8 แสนล้านบ...

ดูรายละเอียด
การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสต๊อคสมัยใหม่

          การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นันทนาพร วงศ์ใหญ่ (อาจารย์ปุ๋ย)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, ทักษะความชำนาญทั่วไป, วิทยากร, งานอุตสาหกรรม)

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: JSA, วิเคราะห์ความเสี่ยง, วิเคราะห์งาน, Job Safety Analysis, ความปลอดภัยในการทำงาน, ความเสี่ยง