ให้ความรู้เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยนวัตกรรมการเชื่อมโลหะ

จำนวนคนดู 51 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ให้ความรู้เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยนวัตกรรมการเชื่อมโลหะ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ให้ความรู้เพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยนวัตกรรมการเชื่อมโลห เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Facebook

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้

✅ ความรู้งานเชื่อมเบื้องต้น (Introduction to welding)

✅ ตำหนิในงานเชื่อม (Welding defect)

✅ ปัญหาในงานเชื่อม (Welding problem)

✅ แนวทางการแก้ปัญหาเพื่อช่วยผู้ประกอบการ

Sponsored
จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ธุรกิจสุขภาพและความงาม

ธุรกิจสุขภาพและความงาม เป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมาก โดยในปี 2019 มีมูลค่าถึง 2.8 แสนล้านบ...

ดูรายละเอียด
การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ - ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ (SOC, RoHS, REACH, SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF)

หลักการและเหตุผลของหลักสูตร        เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยาน...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โลหะ, การเชื่อม, นวัตกรรม