ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 27001:2013

จำนวนคนดู 145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO 27001:2013
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยเป็นมาตรฐานในการสร้างระบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) ซึ่งครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและการเลือกมาตรการมาใช้ในองค์กร หลักสูตรนี้นำเสนอแนวทางการสร้างระบบ ISMS และเทคนิคสำหรับองค์กรผ่านประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพของวิทยากร

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

หัวข้ออบรมสัมมนา
INTRODUCTION

  • ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security) และหลักการ CIA
  • มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

EXPLORATION

  • ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System)
  • การประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ (Information Security Risk Assessment)

  • การเลือกใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ(Security Controls)


ADAPTATION

  • การประยุกต์ใช้ PPT Model ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ ISMS


RESEARCH

  • การคำนวณหาผลตอบแทนการลงทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Return on Security Investment)


Sponsored
จัดการคู่มือการทำงาน Work Instruction หรือ SOP แบบออนไลน์ด้วย Teachme Biz

Teachme Biz - Visual SOP Management Platform คือระบบจัดการคู่มือออนไลน์ที่จะเปลี่ยนการจัดการของทั้งคู่มือการทำงาน, Work Instruction, Workflow, หรือ SOP ที่แสนยุ่งยากให้ง่ายด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

พุทธคุณ สกุลอึ้ง (อาจารย์ฟรุ๊ต)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การบริหาร, เทคโนโลยี, กฎหมาย, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, วิทยากร)

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานคุณภาพ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 27001, Security, ข้อมูล, Information, สารสนเทศ, Management