เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงาน และการบริหารกำลังคน

จำนวนคนดู 203 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงาน และการบริหารกำลังคน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 พฤศจิกายน 2563 - 3 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 34 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

งานยากงานหิน แต่ทำได้จริง.....ทำอย่างไรจะรู้ว่างานหนึ่งใดต้องใช้คนกี่คน จะใช้วิธีใดดี วิธีการคำนวณอัตรากำลัง (Headcount) แบบใดที่รับกันได้ทั้งฝั่งสำนักงานและโรงงานคือวิธีใด  ไปอบรมมาหลายคอร์ส ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารวิเคราะห์        และคำนวณที่นำไปใช้ได้จริงแจกให้ และไม่ละเอียดพอ  ไปเรียนวิธีรวบรวมข้อมูลภาระงานมา แต่เอาเข้าจริงรวบรวมไม่ถูก วิเคราะห์ยังไม่ได้  บริหารกำลังคนไม่ค่อยถูก เมื่อรู้แล้วว่าคนขาดหรือคนเกิน ต้องทำอย่างไรดี  โปรแกรมนี้ ช่วยท่านได้ !!!ปัญหาแบบนี้  หลักสูตรของเราช่วยท่านได้....
หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการเรียนรู้  2 วัน : 


วันที่ 1  :  (เวลา 09.00-16.00 น.)

แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน         

- ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount) เท่าไร          

- เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด          

- วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน  

ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)   

- การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร   

- ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร   

- รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง

      > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ    

      > การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ 

    > Workshop : เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง 

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)  

- ภาระงาน (Workload) และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร   

- ส่วนประกอบของภาระงาน  

- แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน           

- ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร       

- สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน   

- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม   

- เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม  จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน     

- คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี      

- สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร       

-ฝึกปฏิบัติ : กำหนด Parameter ของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร  


วันที่ 2 :   (เวลา 09.00-16.00 น.)

ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน  

- ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ  

- ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร   

- ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน     

       > Work Instruction ขององค์กร             

       > Chart ต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้  

- ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน            

- ข้อมูลปริมาณงาน 

- ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ 

แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  

- การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน  

- แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน   

- แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน  

- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร    

- ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ  

- ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ 

ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร  

ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)  

- กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ 

การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution) กรณี..  

- จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)  

- จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)  

- Workshop : มาตรการขององค์กรกรณี     

     >  Workforce Shortage   

      >  Workforce Surplus

ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา  

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร                   ————————————————


วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ


กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME        

ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR  

ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน Workforce Planner ขององค์กร  


วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร เพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ


 

วิทยากร

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ   ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล          บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด      ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย :

เจ้าของธุรกิจขนาด SME

ผู้จัดการและหัวหน้างานฝ่าย HR

ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกสายงาน Workforce Planner ขององค์กร


สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 7,800.00 บาท ค่าบริการอบรม : 7,800.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,346.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 2 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 7,600.-บาท!!!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :089-677-6047,092-431-6631

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยภาระงาน และการบริหารกำลังคน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Workload, วิเคราะห์อัตรากำลัง, หลักสูตรวิเคราะห์อัตรากำลัง, อบรมวิเคราะห์อัตรากำลัง, เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง, workforceanalysis

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด