หลักสูตร Professional Conversation Skills ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

จำนวนคนดู 186 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1)ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด

2)ความเป็นมืออาชีพในการพูด

3)ภาพลักษณ์ที่มีความน่าเชื่อถือในตัวบุคคล และกลุ่ม

4)บุคลิกภาพทางการพูดที่ดูดีทั้งภายใน และภายนอกทำให้งานหรือโครงการนั้นประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

Module 1 : Conversation Mindset & Technique

           - ทำอย่างไรในการพูดให้ผู้ฟังเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และทัศนคติ

           *จุดมุ่งหมาย ,ขั้นตอนการพูด และกระบวนการสื่อสาร

         **Workshop : Conversation Skill Problem

        - กฎ 7 ข้อการพูดที่จำเป็นต้องรู้ในความเป็นมืออาชีพ

        - เทคนิคการพูดเพื่อจูงใจของมอนโร (บันได 5 ขั้น)

        - เปิดและปิดการพูดอย่างไรให้ตื่นเต้น น่าสนใจและน่าติดตาม

Module 2 : Conversation Script & Skills

       - แนวคิดและการเตรียมโครงสร้างการพูดอย่างเป็นระบบ

       - การจัดทำแผนการพูด (Conversation Script)

       - ทักษะทางการพูดที่จำเป็นต้องมีและต้องเป็น

Module 3 : Conversation Personality

       - บุคลิกภาพภายในของผู้พูดว่ามีความพร้อมหรือไม่ ?

          *การควบคุมอารมณ์และการสร้างอารมณ์ขัน

       - บุคลิกภาพภายนอกที่ดีทำอย่างไร ?

         *น้ำเสียง สายตา ท่วงท่าทาง การแสดงออกทางใบหน้า การเดิน การทรงตัว

         *การใช้ถ้อยคำ,กลยุทธ์ขจัดความประหม่าความตื่นเต้น

         *การพูดในโอกาสและพิธีการต่างๆ

Module 4 : Conversation Skills in Practice

       - Workshop (Audition) -พูดแนะนำตัว วิทยากรประเมินผลรายบุคคล

      - Workshop (Final) -พูดเรื่องประทับใจ วิทยากรประเมินผลรายบุคคล

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ ที่เตรียมความพร้อมในการพูด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะทางการพูด, เทคนิคการพูด, Professional Conversation Skills, ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพทางการพูด, บุคลิกภาพทางการพูด, พัฒนาทักษะทางการพูด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด