การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย

จำนวนคนดู 41 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 46 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

ในชีวิตการทำงานของพนักงานขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องมีการเจรจาระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้า คงไม่สามารถหลีกเลี่ยง ความต้องการที่แตกต่างกัน หรือการมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ความสามารถในการเจรจาต่อรองให้คล้อยตามและการควบคุมสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการรักษาหรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ การใช้วิธีการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวจูงใจที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการคล้อยตามทางความคิด และยอมรับหรือยินยอมปรับเปลี่ยนตามผู้โน้มน้าวจูงใจโดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า


หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานขายมือใหม่ และผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ในการเจรจาเพื่อการต่อรองขาย วิทยากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การเจรจาต่อรองเพื่อการขายสำหรับนักขาย” ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในการเจราต่อรองและการพูดการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวและจูงใจ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รักษาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในเจริญรุดหน้ามากขึ้นในด้านการขาย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรอง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า

4. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเจรจาต่อรอง

7. เพื่อเสริมสร้างทักษะและกลวิธีในการเจรจาต่อรอง

8. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มน้าวจูงใจคน รวมถึงลูกค้า

9. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจาซึ่งพัฒนาไปสู่เทคนิคของการขายที่ดีเยี่ยม

10. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการ โน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

11. เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรม รวมถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ

12.ขจัดข้อโต้แย้งของลูกค้าได้ ด้วยเหตุผลที่โดนใจ และเกิดการคล้อยตาม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและเนื้อหา

- เติมพลังใจให้นักขายมือใหม่

- เตรียมพร้อมสู่โลกแห่งงานขาย

- เรียนรู้ตัวเองด้วยประเภทของนักขาย

- 6Q กับสถานการณ์ขายจริง

- กฎการเจรจาต่อรอง ความจริงพื้นฐาน 5 ประการ ที่นักขาย หรือนักเจรจาต้องรู้

- กลยุทธ์หลัก 3 ประการ รู้วัตถุประสงค์ รู้เรื่องลูกค้าหรือคนที่จะเจรจาด้วย และการวางแผนแนวทางเพื่อให้การเจรจาบรรลุเป้าหมาย

-กิจกรรม “อ่านใจก่อนเจรจา” เพื่อเตรียมตัวในการเจรจา และวิธีการหาข้อมูลของลูกค้าหรือคู่เจรจา

- กลยุทธ์ในการเจรจา โน้มน้าวใจที่มีประสิทธิผล 9 ข้อ สำหรับคนทำงานในยุคใหม่

- อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา และ 12 องค์ประกอบในการสร้างความน่าเชื่อถือ

- ขั้นตอน การวิเคราะห์ การวางแผน และการเจรจา

- Role play “แม่ค้าหรือพนักงานขาย”

- องค์ประกอบสำคัญที่กำหนดชัยชนะของนักเจรจาและนักโน้มน้าวจูงใจ พร้อมทำแบบประเมินว่าคุณมีสไตล์การเจรจาในรูปแบบใด

- แนวทางการพูดโน้มน้าวจูงใจที่ทรงประสิทธิผล พร้อมฝึกปฏิบัติ

- หลักการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าขั้นพื้นฐาน

- สุดยอดการเจรจาแบบชนะ-ชนะ (Win – Win Negotiation)

- Role play.. “การสื่อสารในสถานการณ์ที่ยากลำบาก” ด้วยเหตุการจำลอง

กระบวนการฝึกฝนตนเองสู่ความสำเร็จ

- การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน

- การเข้าใจยอมรับการถูกปฏิเสธ

- วิธีการเอาชนะมิตรและจูงใจคนอย่างชาญฉลาด

- เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์

- สร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยความฉลาดด้วย ประสบการณ์ทางการขาย

- การครอบครองเกมและการช่วงชิงสิทธิ์ในการสรุปประเด็น รวมถึงการกำหนดทางเลือกที่ดีที่สุดหากการเจรจาไม่เป็นไปตามคาดหวัง

- ดู VDO ประกอบการสอนเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์

- สรุปเนื้อหาทั้งหมดพร้อมทบทวน

วิทยากร

อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

ด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพปัจจุบัน วิทยากรการขาย การบริการ และทักษะทั่วไป (Soft Skills) ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Con­cept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sis­ter Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021579083

หากท่านต้องการสมัคร การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การเจรจาต่อรองเพื่อขายสำหรับนักขาย, การเจรจาต่อรอง, ขาย, เจรจาต่อรอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด