Production Management for Cost reduction and Efficeincy improvement

รหัสหลักสูตร: 63242

จำนวนคนดู 137 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต

5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

- ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน

- ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน

- การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด

- การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร

- การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M

- “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร

- ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน

- ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา

- กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต

- แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE

- แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต

•การปรับปรุงที่ตัวคน

•การปรับปรุงหน่วยงาน

•การปรับปรุงตัวงาน

•การปรับปรุงเทคโนโลยี

- การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

- กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต 

•แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

•ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน

•การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

•ข้อดีของระบบ TPM การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม

•เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย

- การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ”

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCASponsored
สร้างทีม(ให้)เวิร์ค สยบทุกอุปสรรค

ทีมแบบไหนที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มารีเช็คทีมของคุณ พร้อมเรียนรู้วิธีทำให้ทีมเป็...

ดูรายละเอียด
สุดยอด! นักเจรจาต่อรองสำหรับนักขายมืออาชีพ (Super Sales Negotiation Skills for Professionals)

ในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานขององค์กรโดยเฉพาะงานทางด้านฝ่ายขายนั้น มีการเจรจาระหว่างผู้ขาย...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่, Production Management for Cost reduction and Effic, การบริหารการผลิต, การผลิตยุคใหม่, การลดต้นทุน, ขบวนการผลิต