หลักสูตร ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste (Reduce losses with the 7 waste)

จำนวนคนดู 118 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste (Reduce losses with the 7 waste)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 19 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์ 

•เพิ่มความรู้ ความเสามารถในการระบุปัญหาและลดความสูญเสียในการทำงานอย่างถูกต้อง

•พัฒนาทักษะความสามารถในการเลือกระบุใช้เทคนิคการลดความสูญเสียที่จะเกิดได้เหมาะสม

•สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกในการเพิ่มคุณภาพ และลดความสูญเสีย

•ฝึกฝนการวิเคราะห์เชิงตรรกะหาสาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสีย

•สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยที่มีส่วนในการลดความสูญเสียในการทำงาน


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม : 

•ทำไม พนักงานต้องลดความสูญเสีย?

•เป้าหมายอยู่ที่ไหน? ใคร? ต้องการอะไร? ผลกระทบของความสูญเสียคืออะไร?

•การค้นหาสาเหตุของปัญหา

o5-Whys: วิธีการใช้ทฤษฎี 5 Whys เพื่อวิเคราะห์ปัญหา

•ปัญหาความสูญเสียในการทำงานที่เกิดจากสาเหตุ 7 ประการ

1.การผลิตมากเกินไป (Overproduction)

2.การจัดเก็บสินค้าคงคลัง (Inventory)

3.ของเสีย / ผลงานเสีย (Defect)

4.กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพ (Processing)

5.การรอคอยงาน / ว่างงานระหว่างผลิต (Delay)

6.การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion)

7.การขนส่ง (Transportation)

•วิธีการลดความสูญเสียทำอย่างไร?

oเทคนิค การใช้วงจร PDCA เพื่อแก้ปัญหาความสูญเสีย 7 ประการ

oเทคนิค ผลิตในปริมาณที่ต้องการแบบทันเวลาพอดี (JIT = Just In Time)

oเทคนิค การพัฒนาทีมให้มีมาตรฐานและทักษะหลายอย่าง

oเทคนิค กำจัดปัญหาจุดคอขวด (Bottle Neck) ของการทำงาน

oเทคนิค การจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบ FIFO

oเทคนิค สร้างมาตรฐานของการทำงานเพื่อเป้าหมายข้อบกพร่องเป็นศูนย์

oเทคนิค 5ส เพื่อเพิ่มคุณภาพและลดความสูญเสีย

oเทคนิค ลดความสูญเสียด้วย POKA YOKE

oเทคนิค การวิเคราะห์ Operation Process Chart

oเทคนิค การตั้งคำถาม 5W 1H และหลักการ ECRS

oเทคนิค ตั้งค่าเวลาเครื่องจักรให้น้อยที่สุดและดูแลเครื่องให้พร้อมใช้งาน

oเทคนิค ศึกษาการเคลื่อนไหวและจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติ

oเทคนิค วางผังเครื่องจักร ลดความซ้ำซ้อน และใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสม

•ผลลัพธ์ของการลดความสูญเสีย


วิทยากร

จันทรา ประสงค์ศิลปกุล

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, การบริหาร)

วิทยากรมากด้วยประสบการณ์ตรงการจากทำงาน เน้นปฏิบัตินำไปใช้ได้จริงและต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิผล

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•พนักงานโรงงาน
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste (Reduce losses with the 7 waste)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: 7 waste, Reduce losses with the 7 waste, ลดความสูญเสียในการทำงาน, ลดความสูญเสียด้วยกระบวนการ 7Waste, เทคนิคลดความสูญเสีย, การแก้ไขปัญหาและป้องกันการสูญเสีย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด