สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล The Ultimate HR

จำนวนคนดู 267 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ (Objective )


1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือหลักในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานทพรัยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

09.00–10.30 น.กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

Competency 5 Tool

•Individual Development Plan (IDP)

•Career Path

•Succession Plan

10.30–10.45 น.พักเบรค

10.45–12.00 น.•Talent Management

•Successor

Workshop การหา GAP การปิด GAP

12.00–13.00 น.พักเที่ยง

13.00–14.30 น.Job Description 5 Tool

•Job Analysis & Work Flow

•Manpower Planing

•Job Evalution

•Salary Structure Designed

•Organization Design

Workshop การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

14.30–14.45 น.พักเบรค

14.45–16.00 น.Key Performance Indicators 3 Tool

•Compensation Management

•Performance Management System

•Engagement

Workshop การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Sponsored
สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทางด้านการ...

ดูรายละเอียด
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล, The Ultimate HR, บทบาทหน้าที่ของแผนกทรัพยากรบุคคล, ็HR, เครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล, hrdzenter