หลักสูตร Power of Project Management

รหัสหลักสูตร: 67450

จำนวนคนดู 466 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Power of Project Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

       ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง, โครงการใดๆ ที่มีการริเริ่มและพัฒนาขึ้นมา ล้วนปรารถนาให้ประสบความสำเร็จในชิ้นเชิงบนโลกธุรกิจ อีกทั้งต้องลดต้นทุนและความเสี่ยงให้ได้อย่างชัดเจน. ศาสตร์ทางด้านการบริหารองค์ มีการพัฒนาต่อยอดด้วยการนำศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี, มนุษย์ ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้นการบริหารโครงการยุคดิจิตอล จึงมีการนำเรื่องของ Agile เข้ามาประยุกต์เพื่อจะช่วยได้ครอบคลุมทั้งตลาด, ธุรกิจ, การลงทุน, ทีมงาน เพื่อให้ทุกโครงการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการนำศาสตร์ทางด้าน Agile มาประยุกต์ในการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพละทรงพลังมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรียกว่า Power Of Project Management ซึ่งทีมงานทุกระดับที่เกี่ยวข้อง จะได้แสดงมุมมองและรับผิดชอบในเนื้องานเพื่อผนวกรวมให้เกิดความสำเร็จ ในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • บรรยายเรื่อง ศักยภาพของ Agile Team กับการบริหารโครงการและธุรกิจ
  • ความสำคัญของ Agile เพื่อทำให้โครงการมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • เข้าใจแนวคิดการทำงานแบบ Agile
  • Agile Project Management บริหารโครงการ ลดผิดพลาด วัดผลได้


  • บรรยายเรื่อง เจาะลึกการบริหารองค์ยุคใหม่ Project Management
  • ข้อแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการอย่างมีหลักการและไม่มีหลักการ
  • วงจรชีวิตของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)
  • แผนงานกับการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ


  • บรรยายเรื่อง หลักการและเทคนิคสำหรับการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคในการเอาชนะอุปสรรคและการบริหารความเสี่ยง
  • หลักการบริหารโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้
  • Workshop: การใช้เครื่องมือในการบริหารโครงการของตัวเอง


  • บรรยายเรื่อง The Agile Team & Tools ในการปรับแผนบริหารโครงการ
  • กระบวนการบริหารด้วย Agile Role & Responsibility
  • การวางแผนโครงการ (Planning Process)
  • การดำเนินการโครงการ (Executing Process)

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Power of Project Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความสำคัญของ Agile, การทำงานแบบ Agile, Agile Project Management, บริหารโครงการ, จบโครงการ, การบริหารความเสี่ยง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด