หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น

รหัสหลักสูตร: 66716

จำนวนคนดู 978 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

    การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสาร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงาน พนักงาน คือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่น คือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mind set ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเอง การสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ เมื่อมีมิตรภาพที่ดี ก็จะเกิดการสื่อสารที่ทรงพลัง “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเรา และเขาจะช่วยเหลือเรา” หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องบริการให้ดี พูดกันดี ๆ สัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้น ๆ หากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจลูกค้าภายในตามความคาดหวัง มีความใส่ใจ สนใจงานซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดี ความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร


วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเพิ่มทักษะวิธีการสื่อสารกับบุคคลอย่างทรงพลังเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย

3.เพิ่มเทคนิค เคล็ดลับการสร้างความเป็นมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง บุคคลภายนอกเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 Mindset ที่พนักงานมีต่อการทำงานร่วมกัน


สำรวจแนวคิดต่อทำงานร่วมกันในองค์กรด้วย เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you Coaching card

การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทบทวนตนเองในสื่อสาร การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น


 •  Mindset ของพนักงานในการสื่อสารในการทำงานร่วมกัน
 •  ผลกระทบของความคิดและกับดักความคิดในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
 •  Workshop


Module # 2 หลักการ แนวทาง วิธีการการจูงใจและหน้าที่ของการสื่อสาร


 •  เทคนิคการจูงใจให้ได้งานตามเป้าหมาย
 •  ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างรุ่น (Generation)
 •  ความเข้าใจในมุมมองที่แตกต่าง ด้วยกิจกรรม The Face card
 •  พฤติกรรมความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยหลัก DISC Model
 •  หน้าที่ของการสื่อสารในองค์กร และลักษณะของการสื่อสาร
 •  อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในองค์กร


Module # 3 เทคนิควิธีการสื่อสารที่ทรงพลัง


 •  การฟัง สำคัญอย่างไรในการสื่อสาร
 •  การสื่อสารที่ดี ด้วยหลักการ 5W 1H
 •  ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร ทำให้งานผิดพลาด
 •  วิธีการสื่อสาร ประสานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด
 •  การฝึกทักษะการใช้คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพ
 •  เทคนิคการพูดจูงใจในการทำงานในองค์กร วิธีการสื่อสารลดการถูกปฏิเสธ หรือในการเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา (บทบาทหัวหน้างาน)
 •  การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน
 •  วิธีการสื่อสารที่ดี (รู้ให้ชัดเจนว่าสื่ออะไร , สรุปเรื่องที่ต้องการสื่อ, หาวิธีสื่อสารอย่างไร)
 •  การใช้คำถามที่ทรงพลังในการสื่อสารตามหลักการโค้ช (Coach)
 •  บทบาทหัวหน้างานที่ต้อง Feed back อย่างสร้างสรรค์
 •  เคล็ดลับการสนทนา “สิ่งที่ควรทำ” ในการสื่อสารและในช่องทางอื่น ๆ (โทรศัพท์ Line app)


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในองค์การ ระดับหัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่ิอสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด