เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

Transform สู่ Proactive Working Style และ พัฒนาตนเองได้ในยุค New Normal (Proactive Working Style and Self Development in New Normal Age)

รหัสหลักสูตร: 65973

จำนวนคนดู 701 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
Transform สู่ Proactive Working Style และ พัฒนาตนเองได้ในยุค New Normal   (Proactive Working Style and Self Development in New Normal Age)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การทำงานในยุคปัจจุบัน ที่เราคนทำงานทุกคนอยู่บนโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องประสบกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน (VUCA World) ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราต้องปรับตัว ( Adapt)ให้ทำงานในรูปแบบเชิงรุก ที่เน้นการปฏิบัติงานที่ฉับไว ตรงตามเป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม อีกทั้งคนทำงานต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความสามารถ ตั้งเป้าหมายความสำเร็จ ติดตามและทำให้เกิดขึ้นจริงได้ คนทำงานจึงจะสามารถอยู่รอดในยุค New Normal ที่มีการ Disruptive ในหลายด้าน ทั้งนี้ การปรับ Mindset เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องตระหนัก หากเราไม่ปรับไม่เปลี่ยน เราอาจถูกเปลี่ยน และถูก แทนที่ โดย AI หรือ Platform การทำงานรูปแบบใหม่ได้ไม่ช้าก็เร็ว คนที่พร้อมที่สุดที่จะอยู่ได้ในยุคนี้คือคนที่รู้จักการปรับตัวและสามารถ Transform ตัวเอง ไปสู่การทำงานเชิงรุกและพัฒนาตนเองได้ และตัวท่านเองสามารถเลือกได้ที่จะอยู่อย่างไรในยุค New Normal นี้


วัตถุประสงค์ (Objective)

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำงานแบบ Proactive และ การพัฒนาตนเองในยุค New Normal

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางพัฒนาตนเองสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเข้าใจตัวเอง และคนอื่น รวมทั้งสามารถยอมรับความแตกต่างของคน สามารถปรับตัวไปสู่การทำงานรูปแบบเชิงรุกพร้อม  

         กับคนอื่น ๆได้

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวสู่การทำงานเชิงรุกและมีแนวทางพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จต่อตนเองและองค์การ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

     1.โลกที่เปลี่ยนไปกับการ disruptive จากเทคโนโลยีและสถานการณ์ต่างๆ จนนำไปสู่ยุค New Normal

     2.เราเป็นใครในองค์กรและมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับองค์การอย่างไรในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้

     3.Mindset ทัศนคติในการทำงานที่นำไปสู่พัฒนาตนเองและทีม

     4.7 อุปนิสัยที่นำสู่การทำงานที่สำเร็จ ( The 7 habits of highly effective people )

Workshop

     5.คนลักษณะต่างๆ และการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์เพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

     6.ทักษะและความสามารถที่จำเป็นในยุค New Normal

                a.ทักษะในงาน

                b.ทักษะสร้างความสัมพันธ์

                c.ทักษะการสื่อสาร

                d.ทักษะการแก้ไขปัญหา

                e.ความสามารถในการบริหารเวลา

                f.ทักษะในการปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

     7.แนวทางวางแผน SMART GOAL เพื่อสร้างผลงานที่ SMARTER พัฒนาทักษะตนเองเพื่อเป็นคนทำงานที่องค์การคาดหวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Workshop

     8.ตัวอย่างการบริหารจัดการ และพัฒนาตนเอง ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ

     9.ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ Transformationในการทำงานเชิงรุก การพัฒนาตนเอง และแนวทางป้องกัน

     10.สรุปประเด็นการเรียนรู้


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 40


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • พนักงานระดับต้น - หัวหน้างานในองค์กร 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร Transform สู่ Proactive Working Style และ พัฒนาตนเองได้ในยุค New Normal (Proactive Working Style and Self Development in New Normal Age)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Transform สู่ Proactive Working Style, พัฒนาตนเองได้ในยุค New Normal, Proactive Working Style and Self Development

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด