ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ

รหัสหลักสูตร: 63519

จำนวนคนดู 844 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 14 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 17:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 61 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในยุคที่ทุกคนกระหายข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า ได้ประโยชน์ และถูกต้อง จึงจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องมีสื่อของตนเองเพื่อส่งต่อเนื้อหาไปให้กลุ่มเป้าหมาย และวารสารขององค์กร ก็เป็นสื่อที่มีศักยภาพในการเป็น “กระบอกเสียง” สำคัญสำหรับสื่อสารทั้งคอนเทนต์และกิจกรรมขององค์กรไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร


วารสารองค์กร ทำได้ทั้งแบบรูปเล่มสิ่งพิมพ์และ e-journal บน INTERNET เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารขององค์กร ในแบบวารสารสัมพันธ์ ที่สวยงามและทันสมัย มีเนื้อหาข่าวสารขององค์กรครบถ้วน และสามารถเข้าถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น กลุ่มเป้าหมายทุกเพศ ทุกช่วงวัย


ในขณะที่องค์กรหรือ “ผู้ให้” ก็ต้องการสื่อสารคอนเทนต์ของตนเองมากๆ แต่ กลุ่มเป้าหมาย หรือ “ผู้รับ” ก็ต้องการคอนเทนต์ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อตนเองมากๆ เช่นกัน แล้วจะทำอย่างไรให้ความต้องการที่สวนทางกันนี้ สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่ายได้ลงตัวและพึงพอใจร่วมกัน


ถึงเวลาแล้ว !!! ที่ผู้รับผิดชอบการทำวารสารสัมพันธ์ควรปรับรูปแบบการทำวารสารสัมพันธ์ของตนเอง ให้น่าอ่านและน่าเก็บรักษาไว้ เหมือนดั่งวารสารชั้นนำทั่วไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ความหมาย บทบาท ประเภท และประโยชน์ของวารสารสัมพันธ์
 • การหาคอลัมน์และเนื้อหาให้สอดคล้องกับองค์กร
 • การจัดคอลัมน์ของวารสารสัมพันธ์
 • การเขียนบทความ บทบรรณาธิการ และ Advertorial
 • การสัมภาษณ์ผู้บริหารและเขียนบทสัมภาษณ์
 • การหา Theme สำหรับเรื่องขึ้นปก (Cover Story)
 • การหาข่าวและเขียนข่าวในวารสารสัมพันธ์
 • การถ่ายภาพและหาภาพประกอบคอลัมน์
 • การวาง Dummy จัด Lay Out และ Design รูปเล่มให้น่าสนใจ
 • ขั้นตอนการผลิตวารสารสัมพันธ์ (Printing)
 • การคิดต้นทุนการผลิตวารสารสัมพันธ์ และการตั้งค่าโฆษณา
 • การกระจายวารสารสัมพันธ์สู่ผู้รับทั้งแบบ Offline และ Online
 • การใช้วารสารสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ปฏิบัติ

 • การจัดคอลัมน์ และระบุเนื้อหาในคอลัมน์
 • การจัดหน้า Dummy
 • การคำนวณต้นทุนค่าผลิต และตั้งค่าโฆษณาวารสารสัมพันธ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • เข้าใจถึงประโยชน์และบทบาทของวารสารสัมพันธ์ต่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
 • สามารถจัดทำวารสารสัมพันธ์ได้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ขององค์กร
 • เข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการผลิตวารสารสัมพันธ์ทั้งระบบ
 • สามารถประมาณการต้นทุนการผลิตและมีแนวทางการหาค่าสนับสนุน
 • สามารถนำวารสารสัมพันธ์มาใช้เป็นกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการตลาด

วิทยากร

อาจารย์กรกนก จึงภักดี

การพูด เจรจา ต่อรอง ภาษา

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การตลาด และการสื่อสารองค์กรทุกระดับ บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ  และผู้สนใจทุกท่านที่ต้องการใช้วารสารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 6,500.00 บาท

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เอเคดี โซลูชั่น จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:ภัสสร จึงภักดี
เบอร์โทรศัพท์ :062-956-4561

หากท่านต้องการสมัคร ทำวารสารสัมพันธ์ให้ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: JOURNAL, MAGAZINE, CONTENT, PUBLISH, PR, ANNUAL REPORT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด