สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงาน” ภาษาไทย

จำนวนคนดู 48 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อการอบรม (Course outlines)

1.ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนรายงานเชิงธุรกิจ

2.การย่อความ และสรุปความ

การตีความ

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการย่อความและสรุปความ

3. การเขียนรายงานแบบต่าง ๆ

รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานที่ดี

การเขียนรายงานทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ เช่น รายงานกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า รายงานแสดงความคิดเห็น และรายงานการประชุม

ข้อควรพิจารณาก่อนนำเสนอรายงาน


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียนรายงานภาษาไทย, ภาษาไทย, writing, เทคนิคการเขียนบันทึกรายงานภาษาไทย, อาจารย์ประภาภรณ์, เลขานุการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด