หลักสูตร การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

รหัสหลักสูตร: 63850

จำนวนคนดู 547 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล

              การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง วัตถุประสงค์ 

      1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

      2. ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

      3. ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

     1. ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

     2. กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

Workshop : Sales Planning & Forecast Problem 

     3. ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

     4. ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

     5. เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

     6. กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

     7. เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

     8. การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

     9. การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

     10. การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

     11. การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

     12. การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning

     13. การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

     14. การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

     15. การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

                                                                                                         ประกาศนียบัตร: บริษัทไฮโพเทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าแทนซี่ จำกัด


Sponsored
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021 ( เรียน ครึ่งวัน)

หลักการและเหตุผล               &n...

ดูรายละเอียด
การใช้ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อปิดการขาย (Using the Marketing Mix to Close Sales)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการขายประสบปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงทางเ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

สำหรับองค์กร (การขาย, ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล)

เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, Sales Planning, การวางแผน