การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 25 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 23 พฤศจิกายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 33 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

     ในชีวิตของคนทำงานในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับสถานการณ์ ความเครียดมากมาย จนบางครั้งทำให้ขาดสติ ถึงแม้จะมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถมากแค่ไหน ถ้าไม่สามารถควบคุมสติตนเองได้ ย่อมส่งผลให้งานที่ทำไม่มีประสิทธิภาพ จนในบางครั้งทำให้เกิดอาการหงุดหงิดตัวเอง เครียด และ กดดัน
     หลักสูตรนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการฝึกและควบคุมสติในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการอารมณ์ตนเองเมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน และช่วยเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม Workshop ที่ประยุกต์ขึ้นเพื่อพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เข้าอบรม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 วัตถุประสงค์

      1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงคำว่า สติ และ รู้จักวิธีการควบคุมสติเพื่อสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

      2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเทคนิคการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อต้องตกอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน

      3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

Module 1: สติกับการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

     1.สติ…คืออะไร ทำไมสติ..ถึงสำคัญต่อการทำงาน

     2.สาเหตุที่ทำให้คนเรานั้นขาดสติ

        -ไม่ตั้งใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ

        -ไม่มีสมาธิ

        -สนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน

        -อื่นๆ

     3.สติมาปัญญาเกิด สติเตลิด....จะเกิดอะไร

     4.กิจกรรม  Workshop : "ทำงานให้สตรอง .. ต้องครองด้วยสติ"

   5.เทคนิคการควบคุม “สติ” เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน 

   6.กิจกรรม: การฝึกฝนสติ

Module 2: การบริหารอารมณ์ (EQ) เพื่อสร้างความสุขในการทำงาน

    7.ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้คนเรา EQ ต่ำ

    8.ทำความเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์แต่ละประเภท

    9.ลักษะของคนที่มี EQ ดี

       -สามารถครองสติตนเองได้เมื่อเจอปัญหา

       -เข้าใจภาวะอารมณ์ของผู้อื่น

       -รู้จักวิธีการบริหารอารมณ์ตนเอง

    10.เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องอยู่ในสภาวะความเครียดและความกดดัน

         -ควบคุมสติ

         -นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียด

         -แลกเปลี่ยนความคิด

     11.กิจกรรม Workshop : บริหารอารมณ์ บริหารความสุข

     12.จัดการอารมณ์เชิงลบของตนเองเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

     13.การพัฒนา สติ และ EQ เพื่อสร้างความสุขและความความสำเร็จในการทำงาน

     14.กิจกรรม : ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกบริหารอารมณ์

     15.สรุป คำถามและคำตอบ

วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณกาญ
เบอร์โทรศัพท์ :0863183151
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร การควบคุมสติและการบริหารอารมณ์ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, ควบคุมสติ, สติ, จัดการอารมณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด