การเขียนจดหมาย E-mail ภาษาอังกฤษ

จำนวนคนดู 111 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวข้อการอบรม

1.เขียน E-mail /โต้ตอบจดหมายธุรกิจตามแบบมาตรฐานอังกฤษและแบบอเมริกัน (Business English Letter / E-mail of Both American and British Styles)

2.การเขียน E-mail อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Business Writing)

3.การเขียน E-mail /เขียนจดหมายในหลายรูปแบบ (Various Business Letter Forms)

-การเขียน E-mail เพื่อโฆษณา แนะนำบริษัท และเสนอราคา (Advertising/Introducing Company / Giving Information and Quotation Form)

-การตอบ E-mail / จดหมาย (Reply Form)

-เขียน E-mail / จดหมายแจ้งให้ทราบ (Acknowledgement Form)

-การเขียนตอบขอบคุณ (Gratitude Form)

4.การเขียนบันทึกข้อความ (Writing Memorandum)

5.การใช้ E-mail ในทางธุรกิจ การเขียนอย่างเป็นทางการ และอย่างไม่เป็นทางการ จรรยาบรรณในการใช้ E-mail และกฎระเบียบต่างๆ (Use of E-mail in Business, Formal, Informal, Etiquette, Rules and etc.

6.เคล็ดลับที่ทำให้ทักษะในการเขียนพัฒนาดีขึ้น (The Secret of “How to Improve Your Writing Skill”)

7.แปลและวิเคราะห์ข้อความ (Translation / Analyzing)

8.ฝึกปฏิบัติ (Practicing)

9.สรุปคำถามคำตอบกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง


Sponsored
หลักสูตร ทักษะการจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

วัตถุประสงค์1. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร 2. เพื่อให้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม Super Service Excellence

หลักการและเหตุผล        ในยุคปัจจุบันการบริการถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อการสร้างคว...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ, Effective E-mail Writing, เทคนิคในการเขียนบันทึก จดหมาย E-Mail, อีเมล์ภาษาอังกฤษ, เขียน E-mail /โต้ตอบจดหมายธุรกก จดหมาย E-Mail, ทักษะการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ