การปรับตัวขององค์กรธุรกิจเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ (Personal Data Protection Act, B.E. 2562)

รหัสหลักสูตร: 64172

จำนวนคนดู 331 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การบรรยายภาคทฤษฎี

●หลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

●ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

●ในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

●ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

●สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

●โอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

●การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stake Holder ควรทำอย่างไร

●หลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

●ความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

●นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

●การปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

●แบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ระยะเวลาการอบรม

●6 ชั่วโมง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

●เจ้าของกิจการ

●ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

●ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ผู้มาติดต่อ

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ

●ผู้เข้าอบรม “ได้ความรู้ - เกิดความเข้าใจ – สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที”

●องค์กรสามารถจัดทำนโยบาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

●ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย


Sponsored
กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics: Strategy & Management)

กระบวนการด้านโลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากเป็นกระบวน...

ดูรายละเอียด
สุดยอดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ 2021

หลักการและเหตุผล ในยุคสมัยนี้ในโลกของธุรกิจแล้ว ทุกสิ่งล้วนเป็นการแย...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อมูลส่วนบุคคล, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562