สุดยอด การเป็น HR อย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 64189

จำนวนคนดู 286 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
       หลักสูตร สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล (The Ultimate HR) เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด และเพื่อนำศักยภาพที่เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรมุนษย์มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด หลักสูตรนี้จะนำเครื่องมือหลักในการพัฒนาและประเมินวัดผล รวมถึงการวางเส้นทางการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างหรือความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่องานและส่งผลต่อเป้าหมายขององค์กร
หัวข้ออบรมสัมมนา
ลงทะเบียน

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

Competency 5 Tool

•Individual Development Plan (IDP)

•Career Path

•Succession Plan

พักเบรค

•Talent Management

•Successor

Workshop การหา GAP การปิด GAP

พักเที่ยง

Job Description 5 Tool

•Job Analysis & Work Flow

•Manpower Planing

•Job Evalution

•Salary Structure Designed

•Organization Design

Workshop การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

พักเบรค

Key Performance Indicators 3 Tool

•Compensation Management

•Performance Management System

•Engagement

Workshop การประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Sponsored
งานขายต่างประเทศ (Oversea sale)

งานขายต่างประเทศ (Oversea sale) หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอดจากการ...

ดูรายละเอียด
การวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning & Control : PPC)

การดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นต้องมีการวางแผน เริ่มจากในภาพรวมคือการวางแผนกลยุท...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สุดยอด hr, สุดยอดฝ่ายทรัพยากรบุคคล, การเป็น hr มืออาชีพ, new hr, The Ultimate HR, ฝึกทักษะ hr