การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 139 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล :

 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การตรวจสอบและตรวจนับ การจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (inbound) รวมถึง การหยิบสินค้า ตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในส่วนขาออก (Outbound) เป้าหมายหลักในการบริหารและดำเนินการจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดระบบที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มกับการลงทุน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย การป้องกันและลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่คลังสินค้า การจัดการคลังสินค้าจึงนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในโซ่อุปทาน

 การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ ที่เรียกรวมกันว่าสินค้าคงคลัง ต้นทุนสินค้าคงคลังเป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนั้นการจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังบริการลูกค้าในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการของลูกค้าเสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาระดับของส่วนแบ่งตลาดไว้โดยสามารถลดระดับการลงทุนในสินค้าคงคลังต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงด้วย


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

09.00-10.30: การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  Øการจัดพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  Øการพัฒนาศักยภาพของของงานขั้นพื้นฐานของคลังสินค้า

  Øการลดเวลาและความผิดพลาดในการทำกิจกรรมภายในคลังสินค้าอย่างได้ผล

10.30-12.00: การควบคุมสินค้าคงคลังและการแบ่งกลุ่มสินค้าแบบ ABC

  Øการแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ Pareto

  Øการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลัง Type B และ C

  Øการกำหนดค่า Safety Stock และจุด Re-order point

  Øการวางแผนการลดปริมาณสินค้า Dead Stock

13.00-14.30: การตรวจนับสินค้าและการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบมืออาชีพ

  Øวิธีการตรวจนับสินค้าด้วยระบบ Stock Card

  Øการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง

  Øวิธีการเพิ่มความรวดเร็วของการไหลของสินค้าในคลังสินค้า

  Øการกำหนดดัชนีวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลังสินค้า

14.30-16.00: เครื่องมือและเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า

  Øการใช้ Barcode & RFID ในการบ่งบอกสินค้า

  Øการใช้ระบบ WMS (Warehouse Management System)

  ØIoT และ AI กับการจัดการคลังสินค้ายุค Logistics 4.0

  กรณีศึกษา การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างได้ผล

  Øการใช้ระบบ Pick face เพื่อการหยิบสินค้า

  Øการใช้ระบบ Lean Warehousing กับการบริหารจัดการคลังสินค้า


Sponsored
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์การอบรม1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภ...

ดูรายละเอียด
Start Up สำหรับมือใหม่ที่ต้องการหาช่องทางเรียนรู้ด้านการเทรด ทำกำไรออนไลน์ แค่ปลายนิ้ว

- เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังไม่มีความรู้ได้เข้าใจและเปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงท...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการคลังสินค้า, ควบคุมสินค้าคงคลัง, Warehouse Management, Inventory Control, การจัดเก็บสินค้า, วัตถุดิบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในส่วนขาเข้า (