การบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตในยุคดิจิตอล

จำนวนคนดู 106 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ธุรกิจในปัจจุบันมีความท้าทายหลายด้าน ความท้าทายใหญ่สุดคือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ที่คู่แข่งมีทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติ บริษัทใหญ่ในไทย บริษัทคู่แข่งปัจจุบัน และคู่แข่งที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลสูงมาก

ถึงขั้นธุรกิจที่ทำอยู่อาจจะล้มหายตายจากหรือถูก Disrupt โดยไม่รู้ตัว

การสัมมนาครั้งนี้ช่วยให้ทุกท่านมองภาพธุรกิจของตนเองให้ชัดเจนขึ้น กำหนดนโยบายให้แม่นยำมากที่สุด

และการผลักดันให้เกิดประสิทธิผล การสร้างความยืดหยุ่นของการใช้งบประมาณเพื่อการก่อรายได้ และความไม่แน่นอนของยุคนี้

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

 • การทำความรู้จักตนเองและธุรกิจปัจจุบันให้มากที่สุด
 • การใช้วงจร Digital Transformation เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ธุรกิจ
 • เทคนิคการสื่อสารและสร้างความเข้าใจสรรพสิ่งด้วยวงจรนาโนกะ
 • เทคนิคการฟังเชิงลึก
 • เทคนิคการถามทรงพลัง
 • การเห็นคนก่อนเห็นงาน
 • จัดคนให้ตรงกับทักษะ พัฒนาการ และการเรียนรู้ เพื่อผลักดันองค์กรเข้าสู่โลกใหม่
 • การเลือกใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าและหยืดยุ่น
 • การใช้ดิจิตอลให้แทรกซึมทั่วทั้งองค์กร
 • สร้างคนดิจิตอล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และการสาธิต
 • การทดลองปฎิบัติ


Sponsored
หลักสูตรอบรม สุดยอดเลขานุการยุค 4.0

หลักการและเหตุผล          ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถด...

ดูรายละเอียด
ข้อกำหนดและแนวทางตรวจประเมินติดตามภายในตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2563)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงประกาศใช้ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไท...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

สุรชัย กรีวัชรินทร์

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, เทคโนโลยี, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ)

ผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญการโค้ชมาตรฐาน ICF และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Digital Transformation, การบริหาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด