“มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วยการตรวจสอบความชื้น”

จำนวนคนดู 129 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศ และเป็นผู้สถาปนาและถ่ายทอดมาตรฐานการวัดของชาติ มีกำหนดจัดการสัมมนา ในหัวข้อ "มาตรวิทยาเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วยการตรวจสอบความชื้น" ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ใช้งานเครื่องมือวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบไฟฟ้า รวมทั้งต่อยอดความรู้ในการจัดการความถูกต้องของเครื่องมือวัดความชื้น เพื่อสร้างความตระหนักในกระบวนการวัดที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล รวมถึงต้องการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด และองค์ประกอบของการวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งภายในงานยังจัดให้มีคลีนิคมาตรวิทยา สำหรับการตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้นข้าวด้วยเทคโนโลยีวัสดุอ้างอิงความชื้นข้าว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการวัดของเครื่องมือ 
หัวข้ออบรมสัมมนา
 - การกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบคุณภาพในผลิตภัณฑ์การเกษตร

 โดย คุณคมเพชร สำลีเติมสิริผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่) สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

-เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นดินและการประยุกต์ใช้ในงานเกษตรแม่นยำ

 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- การจัดการเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร    

 โดย คุณพิเชษ วงษ์นุชนักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

 - การทวนสอบเครื่องวัดความชื้นข้าว (Moisture Meter) ตาม ISO ๗๑๒ และ ISO ๗๗๐๐-๑ และ สารมาตรฐานอ้างอิงจาก มว.

 โดย นางธสร สิงหะเนติ นักมาตรวิทยา ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

- คลีนิคมาตรวิทยา – การตรวจสอบเครื่องมือวัดความชื้นข้าวด้วยเทคโนโลยีวัสดุอ้างอิงความชื้นข้าว ฟรี (ลงทะเบียนล่วงหน้า)


Sponsored
เติมแรงฮึด! ให้ลูกน้อง ด้วยการชมเชย

พลังแห่งการชมเชย เทคนิคการชมเชยให้ได้ใจลูกน้อง

ดูรายละเอียด
สื่อสารให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์ IR (นักลงทุนสัมพันธ์) Easy Communication for IR - INVESTOR RELATIONS

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารของบริษัท ทางด้านการ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความชื้น, การวัด, มาตรวิทยา, เซนเซอร์

ติวสอบ บฉ. (ออนไลน์) แบบเข้มข้น!!! #เตรียมตัวเข้าสอบบฉอย่างไรให้สอบผ่าน

ติว บฉ. แบบเข้มข้น!!!! มาแล้วจ้าาาา เตรียมตัวอย่างไร ? ให้ “สอบผ่าน” ในครั้งแรก สอนสดผ่าน zoom และเรียนผ่านคลิปได้ไม่จำกัดในกลุ่มปิด
นันทนาพร(อาจารย์ปุ๋ย)