MS.Excel สำหรับการบริหารจัดการวางแผนและควบคุมการผลิต (MS-Excel for Production Planning)

รหัสหลักสูตร: 64359

จำนวนคนดู 504 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การวางและควบคุมต้นทุนทางการผลิตถือว่าเป็นหนึ่งในหลายๆกลยุทธ์ที่องค์กรทางธุรกิจให้ความสำคัญไม่ว่าคุณจะเป็นเพียง

กลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดเล็กจนไปถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเพื่อสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณก่อนถึงมือกลุ่ม

เป้าหมายนั่นคือการวางแผนและควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพตลอดจนการติดตามพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงขั้นส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้า

จะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดต้นที่ต่ำและควรทำอย่างไรหาเครื่องมือมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ผู้บริ

หารโรงงาน, วิศวกรและหัวหน้างานต้องการได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงโดยที่คุณไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากในการใช้ซอฟต์แวร์

ที่ราคาแพงแถมยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในองค์กรธุรกิจของคุณหลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้

Microsoft Excel (ครอบคลุมทุกเวอร์ชัน) นำมาใช้ออกแบบพัฒนาวางแผนงานและควบคุมการผลิตด้วยสูตรฟังก์ชันง่ายๆที่คุณเอง

สามารถใช้วางแผนการผลิตการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า, การบริหารจัดการควบคุมสินค้าคงคลัง, การออกแบบตารางและ

แบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อใช้สำหรับสายงานการผลิตจนถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Google Meet

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย

1. เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต

2. เรียนรู้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนด้วย GOAL SEEK และ DATA TABLE

3. เรียนรู้การสร้างสูตรฟังก์ชัน และการเขียนเงื่อนไขพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิต

4. เรียนรู้วิธีการสร้าง Bill of Material แบบตารางและแบบผังโครงสร้างผลิตภัณฑ์

5. เรียนรู้การกำหนดกลุ่มสินค้าตามหลัก ABC ผ่านวิธีการบริหารแม่

     แบบอัจฉริยะด้วย Microsoft Excel

6. เรียนรู้การจัดสรรทรัพยากรและแก้ไขปัญหาการผลิตด้ว SOLVER

7. เรียนรู้การสร้างและจัดทำแม่แบบการพยากรณ์สำหรับงานด้านการวางแผน

     และควบคุมการผลิต

8. Workshop และเก็บตกปัญหาการใช้งาน Microsoft Excelสำหรับการ

    พัฒนาวางแผนและควบคุมการผลิต

Sponsored
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Excel, การผลิต