MS-Project สำหรับการบริหารโครงการและบริหารงาน

รหัสหลักสูตร: 64396

จำนวนคนดู 268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Ms.Project เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมา สำหรับใช้ในการควบคุมและบริหารโครงการ

รวมถึงการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเวลา และทรัพยากรที่มีจำกัดในสถานการณ์ต่างๆ

(Time and Resource Management), การวิเคราะห์แผนงานทางการเงิน, การจัดการการใช้จ่าย

ในโครงการ หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้ใช้เครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจด้วยงาน

สารสนเทศอย่าง MS-Project ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนสามารถนำความรู้ที่

ได้รับการถ่ายทอดมาต่อยอดและเขียนโครงการได้จริง ภายใน 1 วัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย

1. ก้าวแรกสู่เทคนิคการเขียนโครงการ

2. รูปแบบ และวิธีการจัดการเขียนโครงการด้วย MS-Project      ครอบคลุมทุกเวอร์ชั่น 

3. การกำหนดทรัพย์กร และต้นทุน

4. การแก้ไขปัญหาและการจัดการทรัพยากรในโครงการภายใต้ข้อจำกัด

5. การวิเคราะห์การเงิน และการจัดการค่าใช้จ่ายในโครงการ

6. การติดตามความคืบหน้าของโครงการ

7. การปรับแต่งโครงการให้เหมาะกับการใช้งานจริงขององค์กร

8. เทคนิคการจัดทำรายงานเพื่อใช้สำหรับการนำเสนอจริงในแต่ละรูปแบบ 

9. การนำเสนอและการเผยแพร่โครงการการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม  

10. เก็บตกปัญหาการประยุกต์ใช้งาน

Sponsored
คอร์สฝึกอบรมและใช้งานเบื้องต้น โปรแกรม IMDS (International Material Data System for Beginner)

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทราบถึงพื้นฐานของระบบ International Material Data System (IMDS) และ...

ดูรายละเอียด
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Leadership Skills and Techniques)

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล  และพร้อมปฏิบัต...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: MS.Project