สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้ทั้งสำเนียงและความซับซ้อน

รหัสหลักสูตร: 64739

จำนวนคนดู 111 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสนทนาภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนในยุคปัจจุบัน หากแต่การสื่อสารสื่อถึงความต้องการที่เราจะสื่อสารอย่างแท้จริง กลับเป็นเรื่องยาก ซึ่งต่างกับประโยคสำเร็จรูป ทำให้เราต้องสร้างประโยคต่างๆ เอง ที่หนีไม่พ้นการใช้หลักแกรมม่าร์ต่างๆ มาช่วยในการสร้างประโยคให้มีความซับซ้อนได้ภายใน full stop เดียว การรู้ศัพท์มากคือความได้เปรียบ การสร้างประโยคต่างๆ โดยเฉพาะคำกริยา และคำแสลงต่างๆ แต่สิ่งเหล่านี้ จะสมบรูณ์มากขึ้นเมื่อเราออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของคำศัพท์ที่มีความหมายอื่น แต่ออกเสียงคล้ายกัน


สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมจะได้ทบทวนประโยคสำเร็จรูปของแต่ละสถานการณ์ ก่อนที่จะสร้างประโยคซับซ้อนด้วยตัวเองในสถานการณ์เดียวกัน

2. ผู้เข้าอบรมจะทราบถึงการนำประโยค วลี และสำนวนต่างๆ มาใช้ในแต่ละสถานการณ์

3. ผู้เข้าอบรมจะถูกวางการออกเสียง เทคนิคการรวบคำและเห็นความสำคัญของการออกเสียงว่ามีผลต่อการสื่อสารอย่างไร

4. ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากสื่อต่างๆ ของเจ้าของภาษา และการฝึกนำมาใช้ในห้อง จนเกิดความคล่อง และเพิ่มความกล้า ในการสื่อสารกับต่างชาติ

5. ผู้เข้าอบรมจะได้รับทราบเทคนิคการต่อยอดความสามารถในการสนทนาว่าให้พัฒนาขึ้นได้อย่างไร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

1. การออกเสียงตั้งแต่พื้นฐานของพยัญชนะแต่ละตัว และเทคนิคการผสมเสียงที่ถูกต้อง รวมถึงการรวบเสียง

2. ฝึกทักษะการฟังจากสื่อต่างๆ เพื่อต่อยอดในการพูด

3. สำนวน (idiom) และ phasal verb ต่างๆ ที่ควรทราบ ทั้งในด้านเชิงธุรกิจ และชีวิตประจำวัน

4. พบเทคนิคการสร้างประโยคที่ซับซ้อน เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการใช้ประโยคให้เหมาะสมกับกาลเวลา

5. แก้ปัญหาความไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก และจุดอ่อนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้จริง

6. เพิ่มความกล้า ฝึกทักษะการนำมาใช้จริงของแต่ละสถานการณ์

7. ศึกษาการใช้ภาษาที่เป็นทางการใช้เชิงธุรกิจ และติดต่อทางธุรกิจกับชาวต่างชาติ

8. บทสนทนาที่พร้อมนำมาใช้ และคำศัพท์ที่ควรทราบในสำนักงาน (At the office)

9. ความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในธุรกิจและชีวิตประจำวัน

a. Greeting, introduction and reception (ต้อนรับแขก การแนะนำ และต้อนรับลูกค้า)

b. บทสนทนาภาษาอังกฤษ Coordination and making an appointment (ติดต่องานและการนัดหมาย)

c. บทสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งทางการ และไม่เป็นทางการ (telephone)

d. การเชิญและการรับเชิญ (Invitation & Accepting invitation)

e. การเดินทางไปต่างประเทศ (Travelling abroad)

f. การตั้งคำถามและการตอบคำถาม (Questions and Answers)...


วิธีการอบรม

ฝึกการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ การออกเสียงให้ถูกต้อง เพิ่มทักษะการสร้างประโยคให้กระชับ เช้าใจง่าย และถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการนำไปใช้จริง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, สนทนาภาษาอังกฤษอย่างไรให้ได้สำเนียง, สนทนาภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด