คอรส์อบรมนายพิธี พิธีกร

รหัสหลักสูตร: 64900

จำนวนคนดู 120 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
✔️ : หลักการและเหตุผล

ตามขนบธรรมเนียมและประเพณีการแต่งงานนั้นถือเป็นประเพณีที่สวยงามตั้งแต่พิธีแรกจนถึงประเพณีสุดท้าย ซึ่งการแต่งงานนั้น ถือเป็นการให้เกียรติบุพการีทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคุณพ่อและคุณแม่ทางฝ่ายเจ้าสาว เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันสวยงามที่แฝงไปด้วยความหมายในทุกๆ ขั้นตอนและทุกๆ ในพิธีการ เพื่อเป็นการให้เกิดสิริมงคลในการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่ของบ่าว-สาว โดยขั้นตอนในพิธีการในทุกลำดับนั้นเพียรกระทำศึกษาเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่สื่อๆ กันมา โดยมีจุดประสงค์ให้คู่บ่าว-สาวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองของการเริ่มต้นในชีวิตคู่ถึงมีการใช้คำนำหน้าว่า งานมงคลสมรส...


✔️ : สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้

1. ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจในความหมายในขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกต้องตามแบบฉบับโบราณ

2. ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ดำเนินพิธีการได้อย่างถูกต้อง (นายพิธี)

3. ผู้เรียนสามารถจัดงานแต่งได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ตนเองได้

5. ผู้ที่เรียนสามารถประกอบอาชีพนายพิธีและพิธีกรได้ทุกงาน

6. ผู้เรียนจะมีทักษะการพูดต่อหน้าผู้คนได้อย่างมั่นใจ

7. ผู้เรียนจะมีความกล้าแสดงออกและมั้นใจมากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
✔️ : เนื้อหาและหลักสูตรนายพิธี

1. ความเป็นมาของพิธีการ

1.1 เรียนรู้สิ่งของเช่นพานขันหมากเอกและพานขันหมากโท และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดงานการเตรียมงาน

1.2 เรียนรู้ความหมายในสิ่งของ

1.3 เรียนรู้การจัดตั้งลำดับการจัดขบวนขั้นหมากและตำแหน่งการยืน

1.4 การบรีฟงานกับทางเจ้าภาพ

2. พิธีสงฆ์

2.1 ขั้นตอนในพิธีสงฆ์

2.2 ทิศในการจัดพิธีสงฆ์

2.3 บทสวดในการทำพิธีสงฆ์

3. ขั้นตอนขบวนขันหมาก

4. พิธีสู่ขอ

4.1 ตำแหน่งในการนั่งของผู้ใหญ่

4.2 การกล่าวเจรจาสู่ขอของเถ้าแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

4.3 การกราบขอขมาบุพการี

4.4 การปูเรียงสินสอดและมอบสินสอดให้ทางแม่เจ้าสาว

5. พิธีสวมแหวน

5.1 ที่มาการสวมแหวนและความหมาย

5.2 การสวมแหวนที่ถูกต้อง

6. พิธีรับไหว้

6.1 ตำแหน่งการนั่งผู้รับไหว้

6.2 ตำแหน่งการนั่งของบ่าว-สาวและเพื่อนเจ้าสาว

6.3 การอ่านรายชื่อผู้รับไหว้

7. พิธีการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

7.1 ความหมายของการหลั่งน้ำสังข์

7.2 การนั่งคู่บ่าว-สาว

7.3 การคล้องมาลัยมงคล การสวมมงคลแฝดและการเจิมหน้าผาก

7.4 การถอดมงคลแฝด

8. พิธีการส่งตัวเข้าห้องหอ

8.1 ตำแหน่งการนั่งพ่อแม่บ่าวสาว

8.2 อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

8.3 คู่นอนตัวอย่าง


✔️ : ผู้ที่เหมาะกับคอร์สนี้

1. ผู้ที่อยากเป็นนายพิธี, พิธีกร

2. ผู้ที่อยากมีรายได้เสริม

3.ทุกๆ คนทุกเพศทุกวัย

4. ผู้ที่อยากเปิดสอนนายพิธี, พิธีกร


✔️ เวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง เป็นเนื้อหา : 70% กิจกรรม 30%

วิทยากร
ดูประวัติ

นายจักรี อัมพรต (MC By อ.โค้ชแบงค์)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การโค้ชชิ่ง, การขาย, การพัฒนาการสื่อสาร การฟัง การพูด การเขียน, การพัฒนาโดยใช้ศาสตร์ NLP, การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล)

จากประสบการณ์จากนักขาย 15 ปีสู่วิทยากรและโค้ชจากประสบการณ์สอนที่มาจากการทำงานจริงๆผมพร้อมแล้วที่จะนำประสบการณ์ 15 ปีมาถ่ายทอดครับโดย MC By อ.โค้ชแบงค์ครับ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, คอรส์อบรมนายพิธี พิธีกร, พิธีกร, นายพิธี, พูดต่อหน้าผู้คน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด