กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMV

รหัสหลักสูตร: 65331

จำนวนคนดู 79 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (BRANDING & MARKETING 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่งการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้า

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2. องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างและรักษา “แบรนด์” BRANDING & MARKETING 4.0

3. สร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ…

4. เข้าใจโครงสร้างตลาด AEC และ CLMV

5. เทคนิคการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดเวียดนามและจีน ได้อย่างไรเวลา 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 10.15 น. บรรยายเรื่อง “PRODUCTS CONCEPT & POSITIONING”

WHAT / WHY PRODUCT CONCEPT TO TARGET GROUP

HOW TO PRODUCT DEVELOPMENT & PRODUCE LINE

SUMMARIZE WITH LEAN CANVAS

BRAND DESIGN TO ROYALTY

เวลา 10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 12.00 น. บรรยายเรื่อง “MARKET SEGMENT & STRUCTURE”

BRANDING & MARKETING 4.0 TO MARKETING STRUCTURE

PRICE STRUCTURE “COST OR PRICE” IMPORTANT?

DISTRIBUTION CHANNEL

ANALYSIS WITH BUSINESS MODEL CANVAS

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น. บรรยายเรื่อง “AEC AND CLMV MARKET”

AEC & CLMV MARKETING STRUCTURE

HOW A THAI PRODUCTS POTENTIAL?

FOCUS VIETNAM AND CHINA MARKET

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น. บรรยายเรื่อง “HOW TO EXPORT?”

WHAT A HARMONIZED CODE?

INCOTERMS 2010 AND PAYMENTS

PRICE STRUCTURE FOR SETUP A RETAIL-PRICE

BUYERS/IMPORTERS ANALYSIS

WORKSHOP : PRODUCT BRANDING AND EXPORT

Sponsored
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
การขายแบบหลายกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จในยุคการแข่งขันสูง (Multiple Red-Ocean Sales Strategies)

     เพื่อทบทวนเส้นทางการเป็นนักขายของพนักงานแต่ละท่าน (Brush up)     เพื่อเพิ่มทักษะ ม...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

วรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)

สำหรับองค์กร และอื่นๆ (การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การสร้างแบรนด์, การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, สำหรับหาคอนเนคชั่นและจับคู่ธุรกิจ)

ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสน่า อิมเพรสชั่น กรุ๊ปส์ จำกัด, เป็นที่ปรึกษาทางด้านมหกรรม-เจรจาการค้าระหว่างประเทศ และวิทยากรผู้ร่างหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการทางด้าน 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องเดื่ม 2. งานพิธีการและรายละเอียดการค้าระหว่างประเทศ 3. กลยุทธ์ทางด้านบริหารและวางแผนธุรกิจ-การตลาด 4.ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมการค้าต่างประเทศ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาส...

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: clmv