โครงการ Thailand – India Business Matching 2021 (Lifestyle Products)

รหัสหลักสูตร: 65625

จำนวนคนดู 808 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ขอเชิญสมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์

  • เพื่อสร้างความเข้าใจตลาดอินเดียและเสนอเทคนิคสำคัญในการนำเสนอสินค้า
  • เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ตรงตามความต้องการ
  • ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยในอินเดีย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรบ ( รับเพียง 60 กิจการเท่านั้น )

  • อบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop ) เพื่อสร้างความเข้าใจตลาดอินเดียและเสนอเทคนิคสำคัญในการนำเสนอสินค้า
  • Pre- Matching เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ตรงความต้องการมากกว่า 3 คู่เจรจา ในแต่ละกิจการ
  • ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยไปยังกลุ่มคู่ค้าในประเทศอินเดียผ่านระบบนัดหมายคู่เจรจา
#หมายเหตุ : 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน และ/หรือมีมาตรฐานและรางวัลการันตีก่อนเป็นลำดับแรก

                     2. หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งสถานะการสมัครผ่านทางอีเมล

                     3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

                     4. รับสมัครถึง 13 มิถุนายน 2564 

.

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเจรจากับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์, อบรม Lifestyle Products

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด